Block title
Block content

"Dinin makasıdı, kıymet ve edillece mütefavittir. Birinin yeri hayal olsa, ötekinin vicdandır. Beriki, sırrın sırrındadır." İzah eder misiniz?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Dinin hüküm ve manaları, kıymet ve deliller açısından muhteliftir. Bu kıymet ve deliller ise insanın muhtelif hissiyatına göre farklı farklı anlaşılır. 

İnsanda akıl, ruh, kalp, vicdan gibi birbirinden farklı hatta birbirine muhalif bir çok hissiyat ve duygular vardır. Bu duygu ve hissiyatın ölçüsü, zevk etme biçimi, algılama formatı çok çeşitlidir.

Mesela, dinin önemli maksatlarından olan ahireti akıl farklı kavrarken kalp başka bir formatta zevk eder, ruh da bundan ayrı ve nurani bir haz duyar....

Aklın ahiretten istifade etmesi ile kalp ve ruhun istifade etmesi birbirinden farklıdır. Ve bu farklılıklar dine farklı bir kanaldan bakmamıza sebep oluyor.

Hatta tarihte bu farklılıklar farklı ekollere bile kaynaklık etmiştir. Aklın hakim olduğu medresede din mantık ile zevk edilirken, kalbin hakim olduğu tekkelerde din kalp ile hissedilir...

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Kategorisi: Birinci Makale, Yedinci Mukaddeme | Yazar: Sorularla Risale | Okunma Sayısı: 1362 | Word indir | Pdf indir
Paylaş
BENZER SORULAR
Yükleniyor...