"Doğrudan doğruya hakaik-i îmaniyeye hizmettir ki, İmâm-ı Rabbânî de (R.A.) âhir zamanında ona sülûk etmiştir..." İmam-ı Rabbani Hazretleri ahir zamanında tarikatı terk mi etmiştir?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

İman hizmetleri her şeyin üstündedir, zira imanı sağlam olmayan birisinin, tarikat ve tasavvufta gitmesi mümkün değildir. Bu yüzden başta sağlam imanı elde etmek, en önemli vazifedir, bu yüzden önem derecesi farz gibidir. Tasavvuf mesleğini mevcut iman ve ibadet üzerine kurmuştur. Bu yüzden, imanında ve ibadetinde eksiği olan birisi tasavvuf yolunda gidemez.

İmam Rabbani Hazretleri, bu manaya şöyle işaret ediyor (Risale-i Nur'da geçtiğine göre):

"Hem demiş ki: 'Tarik-i Nakşîde iki kanatla sülûk edilir. Yani, hakaik-i imaniyeye sağlam bir surette itikad etmek ve ferâiz-i diniyeyi imtisal etmekle olur. Bu iki cenahta kusur varsa o yolda gidilmez.'"(1)

İmam Rabbani Hazretleri, ömrünün son dönemlerinde, mesaisini iman hizmeti üzerine teksif etmiştir. Yoksa tasavvufun kendisini terk etmesi diye bir şey söz konusu değildir. İman hizmetine yönelmesinin sebebi de, yukarıda ifade edilen gerekçelerdir.

(1) bk. Mektubat, Beşinci Mektup.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Yorumlar

adsizintifada
.....Aynı zamanda her asırda gelen Müceddidler de, Velayet-i Kübra makamındadırlar. Bu zatlar tarikat berzahına girmeden, doğrudan hakikate vasıl olmuş insanlardır. İmam Rabbani hazretleri, ömrünün son dönemlerinde, mesaisini iman hizmeti üzerine teksif etmiştir. Yoksa tasavvufun kendisini terk etmesi diye bir şey söz konusu değildir. İman hizmetine yönelmesinin sebebi de, yukarıda ifade edilen gerekçelerdir. mezkur cümlelere binaen; Mektubat- Rabbani' de geçer ki; Ömrümün son iki senesi olmasaydı, Nu'man helâk olurdu... Şimdi, Büyük imam rahmetullahi aleyh, iman hizmetini mi terketmiştir, mesaisimi dolmuştur.Yoksa bu hizmet kendisini kurtarmayacaktıda, bu yüzden mi tasavvufu seçti.Halbuki kendiside ictihadda en yüksek dereceye ulaşmış, hakikati gösterme yolunda merkez olmuştur.peki neden son ikis senesinde Cafer-i Sadık hazretlerine talebe olmuş ve olmasa helakından bahsetmiştir...
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.

BENZER SORULAR

Yükleniyor...