"Doğruluk" , "yalan söylememek" ve "sıdk" kavramları arasında fark var mı?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Doğruluk" imanda, amelde ve ahlakta düzgün ve istikametli olmayı ifade eden genel bir terimdir.

"Yalan söylememek", bildiğimiz yalan konuşmamak anlamına geliyor.

"Sıdk" ise, dünyanın her halinde yani bollukta darlıkta, zenginlikte fakirlikte, elemde lezzette, acı tatlı her durumda, kalbin istikamet üzere kalabilme halidir.

Sıdk, lügat olarak, kizbin / yalanın zıddıdır; doğruyu söylemek, söz söyleyince haktan ayrılmamak gibi bir manaya gelir. Ancak yaygın kullanışı içersin de sadece sözdeki doğruluk için kullanılmaz.

İmam-ı Gazali bu kelimenin, “niyet,” “irade,” “vefa,” “azîm” ve “amel” gibi başka hususlardaki sadâkat ve doğruluğu ifade etmek için de kullanıldığına dikkat çeker ve en üstün derecesinin, dinin bütün makamlarında [havf (korku), reca (ümit), tazim (saygı, büyüğü büyükleme), züht, rıza, tevekkül, muhabbet vs.] yer verilen sadâkat ve doğruluk olduğunu söyler.(1)

(1) bk. İbnu Manzûr, Lisanü’l-Arab 10, 193. Kütüb-i Sitte Muhtasarı Tercüme ve Şerhi, X/5.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yükleniyor...