Dokuzuncu Lem’ada geçen İbni Arabi ile ilgili bölümde "ayn ve gayr" meselesindeki örnekleri tam anlayamadım. Açıklayıcı bilgi verirseniz sevinirim.

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Güneşin aynadaki aksi güneş değildir, ama ondaki ışık güneşten gelmektedir ve ondan haber verir. Aynı konuda geçen bir başka önekte şu mesaj verilir: insan bir şeyi bildiğinde, o bildiği şey o şahsın ilim sıfatı değildir; ama ilim sıfatından haber verir ve onun sayesinde vücut bulur, bu yönüyle o bilgiye ilim değildir de diyemeyiz.

Bunlar birer örnektir. Asıl verilmek istenen mesaj: Allah’ın vacib olan, kadim ve baki olan sonsuz ve mutlak sıfatları hiçbir varlıkta bulunmaz. Ancak, mahlukat âlemi bu sıfatlardan haber verirler ve bu sıfatlarla ortaya çıkarlar. Vahdet-ül vücud meşrebinde isim ve sıfatların tecellileriyle Allah’ın varlığı bir gibi görünür. Bu hal istiğrak ve cezbe halinde bir derece mazur görülse bile sahve yani uyanıklık halinde dava edilemez ve ilmi bir surette ispatı yoluna gidilemez.

Bir yazıda ilim kendini gösterir. Ama ne o yazı ne de ondaki manalar ilmin kendisi değildirler. Keza, bütün rızklarda Allah’ın Rezzak ismi okunur; ama o rızklar Rezzak isminin kendisi değillerdir. Bunlar ayn olmamaya örneklerdir. Gayr olmama ise, bunların o ilahi isimler olmaksızın vücut bulmamaları cihetiyle ondan ayrı da düşünülmeyecekleri şeklinde anlaşılmalıdır.

Vahdetü-l vücud meşrebi için “tevhitte istiğraktır ve nazara sığmayan bir tevhid-i zevkîdir” buyrulur. Buna göre bu meşrebi aklen açıklamaya zorlanmak bir netice sağlamaz. Ancak bazı misallerle bu meşrebin mahiyetine bir derece bakılabilir.

Bu konuda "vahdet’ül-vücut"la ilgili soru ve cevaplara bakabilirsiniz.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

Yorumlar

arifavci
güne iyi baslamak icin iste bu ifadeleri okuyup tatmin olmak.... Allah ebeden razi olsun....
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.

BENZER SORULAR

Yükleniyor...