Block title
Block content

Dokuzuncu Söz okunurken, biri kafirlerin özelliklerini anlatan bir surenin başında; ikindi vaktine yemin olsun diye geçtiğini ve ikindi vakti namaza başlayanların namazı bırakmayacağı gibi şeyler anlattı. İkindi vakti neden önemli veya bunlar hurafe mi?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

İkindi vakti; insanın dünyaya en çok daldığı ve meşguliyetin en yoğun olduğu bir vakit olduğu için, Peygamber Efendimiz (asv) bu vakte biraz daha dikkat etmemiz anlamında tahşidat yapmıştır. Bu hususa işaret eden bir hadis şu şekildedir:

"İkindi namazını terk eden kimsenin işlediği amelleri boşa gider." (Buhârî, Mevâkît 15; Müslim, Mesacid 35)

Bu ve buna benzer hadisler; ikindi namazının önemini ve faziletini, alışveriş, iş güç ve ticaret gibi birtakım meşguliyetler sebep gösterilerek terk edilmemesi gerektiğini vurguluyorlar. Yoksa bir tek ikindi namazının terk edilmesini, bütün büyük günahlarla aynı görmek mübalağa ve ifrat bir bakış açısıdır. Faraza buna benzer bir hadis olsa da, onun hakiki tevil ve tefsirini İslam alimlerinden öğrenmek gerekir.

Mesela yukarıda vermiş olduğumuz hadisin manası kapalıdır ve zecr, yani korkutma ve sakındırma ifade eden bir hadistir. Yoksa bir ikindi namazının terki ile insanın bütün amelleri boşa gitmez.

İkindi namazını terk eden kimsenin, işlediği amellerinin boşa gitmesi demek, bu namazı terk edenin işlediği işlerin sevabının heder olması veya azalması ya da hadislerde (Buhârî, Mevâkît 16, Tevhîd 23, 33) geçen, meleklerin Allah'ın huzurunda o kişi lehine olan şahitliğinden mahrum kalması demektir. Bunu, "ikindi namazını terk ettiği gün, işlediği amellerin sevabı azalır" tarzında anlayanlar da olmuştur.

Bu gibi durumlarda sağlam ve sahih kaynaklardan delil istenmelidir. Yani o hadisi nakleden kişi; hadisin kaynağını ve İslam alimleri tarafından o hadisin nasıl yorumlandığını da aktarması gerekir. Yoksa araştırmadan, tahkik etmeden, her duyduğumuzu hadis diye nakletmek büyük bir vebaldir, hem Risale-i Nur'un tarzına da uygun değildir.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Paylaş
BENZER SORULAR
Yükleniyor...