Block title
Block content

Dokuzuncu Söz'ün, Dördüncü Nükte'sini nasıl daha iyi anlayabiliriz?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Dördüncü Nükte'ye şematik olarak baktığımızda, anlaşılması ve meselenin kavranması daha kolay olacaktır. Şu unutulmamalıdır ki, Risale-i Nur’dan azami derecede istifade edebilmek için meseleleri çok iyi anlamak ve kavramak zorundayız. Yani bir meseleyi okuduktan sonra, o meseleyi ezberden anlatabilecek bir durumda olmalıyız. Eğer okuduğumuzu özetleyemiyor ya da meselenin tamamını tefekkür edemiyorsak, meseleyi tam anlamamışız demektir.

O hâlde, mesela Dokuzuncu Söz'ün Dördüncü Nükte'sini anlayıp anlayamadığımızın ölçüsü, bu nükteyi kitaba bakmadan ezberden anlatmak veya gözümüzü kapayarak tamamını baştan sona tefekkür etmektir. Eğer bunu yapabiliyorsanız, bu nükteyi anlamışsınız demektir. Bunu yapabilmek için de meselenin tamamına bakabilmeniz gerekir. Meselenin tamamına bakabilmek için ise, en iyi yollardan biri de şema çizmek ve okurken not almaktır. Aşağıdaki şema, Dördüncü Nükte'yi daha iyi anlamamızı sağlayacaktır.  

           SAAT                                            SAAT-İ KÜBRA OLAN ÂLEM-İ DÜNYA

              Saniye                                              Gece ve gündüz

              Dakika                                              Seneler

              Saat                                                  Tabakat-ı ömr-ü insan

              Günler                                               Edvar-ı ömr-ü âlem

 NAMAZ VAKİTLERİNİN HATIRLATTIĞI ŞEYLER 

GÜN

SENE

TABAKAT-I ÖMR-Ü İNSAN

EDVAR-I ÖMR-Ü ÂLEM

FECİR ZAMANI

Evvel-i bahar zamanına

İnsanın rahm-ı madere düştüğü ana

Semavat ve arzın altı gün hilkatinden birinci gününe benzer.

ZUHR ZAMANI

Yaz mevsiminin ortasına

Gençlik kemaline

Ömr-ü dünyadaki hilkat-i insan devrine benzer.

ASR ZAMANI

Güz mevsimine

İhtiyarlık vaktine

Ahir zaman Peygamberinin (S.A.V.) Asr-ı saadetine benzer.

MAĞRİB ZAMANI

Güz mevsiminin ahirinde pek çok mahlukatın gurubunu

İnsanın vefatını

Dünyanın kıyamet iptidasındaki harabiyetini ihtar ve ikaz eder.

İŞÂ VAKTİ

Gece âleminin, gündüz âleminin eserlerini siyah kefeniyle örtmesini ve kışın beyaz kefeninin, ölmüş yerin yüzünü örtmesini

Vefat etmiş insanın geride kalan eserleri dahi vefat edip nisyan perdesi altına girmesini

Dar-i imtihan olan bu dünyanın bütün bütün kapanmasını ihtar eder.

GECE VAKTİ

 

Kışı

 

Kabri

Âlem-i berzahı ve ruh-u beşerin rahmet-i Rahmana ne derece muhtaç olduğunu insana hatırlatır.

TEHECCÜD

Kabir gecesinde ve berzah karanlığında ne kadar lüzumlu bir ışık olduğunu bildirir, ikaz eder.

Bütün bu inkılâbat içinde Cenab-ı Mün’im-i Hakikî’nin nihayetsiz nimetlerini ihtar ile ne derece hamd ve senaya müstahak olduğunu ilan eder.
 

İKİNCİ SABAH

 

Sabah-ı haşri ihtar eder.

Şu gecenin sabahı ve şu kışın baharı ne kadar makul ve lazım ve kat’i ise, haşrin sabahı da berzahın baharı da o derece kat’idir, bunu hatırlatır.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Paylaş
BENZER SORULAR
Yükleniyor...