Dönerli / sırayla okumalı dersin ehemmiyeti konusunda bilgi verir misiniz; bu konuda Üstad ve ağabeylerin görüşleri var mıdır?..

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Üstad'ın hayatına baktığımızda, sabah namazından sonra ta öğleye kadar ders okutturduğu olurmuş; tabi bir kişi okumaktan yorulduğu için, ses değişikliğine gidilirmiş.

Güneydoğu illerimizde, yaz aylarında ikindiyi müteakip bu uygulama yapılırdı ve katılım azımsanmayacak kadar olurdu. Eğer kadim ağabeyler, medresede kalanlar dışında bir kişi bile katılıyorsa, o uygulama iptal edilmemeli, devam etmeli ve diğer kardeşlerimiz davet edilerek uygulamaya katılım arttırılmalıdır.

Bir de umumi derslerde; cemaatin on dakikası rica edilip aşağıdaki ve uygun görülen bazı kısımlar okunarak; birlikte okumanın, müzakere ve mütalaanın faydaları anlatılıp, programa davet edilebilir:

"Kardeşlerim! Bunun gibi teselliye dair evvelce yazılan küçük mektublar arasıra okunsa ve Meyve'nin hususan âhirleri beraber mütalaa edilse ve hatıra gelen Risale-i Nur'un mes'eleleri müzakere olsa, inşâallah talebe-i ulûmun şerefini kazandırır."(1)

"Sizler arasıra İhlas'ı ve İktisad Lem'alarını ve bazan Hücumat-ı Sitte Risalesi'ni mabeyninizde beraber okumalısınız. Sizin şimdiye kadar fevkalâde sebat ve metanet ve tesanüt ve ittifakınız, bu memlekete medâr-ı iftihar olacak ve istikbalini kurtaracak derecededir. Dikkat ediniz, bu yeni fırtına sizin tesanüdünüzü bozmasın."(2)

Dipnotlar:

(1) bk. Şualar, On Üçüncü Şua.

(2) bk. Kastamonu Lahikası, (141. Mektup)

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...