Block title
Block content

Dördüncü Dal’a esas teşkil eden âyet-i kerîmeyi kısaca açıklar mısınız?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Ayet-i Kerîme’nin meâli:

“Görmedin mi ki şüphesiz, göklerde ve yerde olanlar, güneş, ay, yıldızlar, ağaçlar, hayvanlar ve insanların birçoğu Allah’a secde etmektedir. Birçoğunun üzerine de azap hak olmuştur. Allah, kimi alçaltırsa ona ikram edecek hiçbir kimse yoktur. Şüphesiz Allah, dilediğini yapar.” (Hac, 22/18)  

Ayet-i Kerîme’de geçen secde kelimesine, “her emrine boyun eğmek, İlâhî iradeye teslim olmak, inkıyad göstermek” mânaları verilmiştir. Ayette; güneşin ve yıldızların zikredilmesiyle, bunlara tapanlar, özellikle, ikaz edilmekte, Allah’ın emrine boyun eğen bu varlıkların ibadet edilmeye layık olamayacakları ders verilmektedir.

Bir başka ayet-i kerîme’de de şöyle buyrulur:

“Yedi gök, yer ve bunların içinde bulunanlar Allah’ı tespih ederler. Her şey O’nu hamd ile tespih eder. Ancak, siz onların tespihlerini anlamazsınız. O, Halîm’dir (hemen cezalandırmaz, mühlet verir), Gafûr’dur (çok bağışlayandır.)”(İsrâ, 17/44)

Canlı-cansız bütün varlıklar Allah’ı hamd ve tesbih ederler. Zâtının ve sıfatlarının sonsuz kemalde olup her türlü noksanlıktan da münezzeh bulunduğunu ilan ederler.

Cansız varlıklar, hayvanlar ve bitkiler hem kendilerine verilen görevleri yerine getirmekle ibadet etmiş olurlar, hem de onların her birinin kendine mahsus bir tesbihi vardır. “Ancak, siz onların tespihlerini anlamazsınız.” buyurulmakla, bu hususa dikkat çekilmiştir. Tefsir âlimleri, onların tesbihlerini anlayamayışımız konusuna “Onlar sizin dilinizle tesbih etmezler.” şeklinde bir açıklama getirmişlerdir. 

Şu ayette bu husus çok açık olarak ders veriliyor:

“Göklerde ve yeryüzünde bulunanlarla, sıra sıra (kanat çırparak uçan) kuşların Allah’ı tespih ettiğini görmez misin? Her biri duasını ve tesbihini kesin olarak bilmektedir. Allah, onların yapmakta olduğu şeyleri hakkıyla bilendir.”(Nur, 24/41)

Bilindiği gibi, ilhamın bir nevi de hayvanat ilhamıdır. Yani, Cenâb-ı Hak hayvanat âlemiyle ilham yoluyla konuşur, onlar da kendilerine ilham eden Rabblerini, kendi lisanlarıyla, tesbih ederler.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Paylaş
BENZER SORULAR
Yükleniyor...