Block title
Block content

"Dördüncü Hakikat Bab-ı Cûd ve Cemal olup, ism-i Cevvad ve Cemil'in cilvesidir." cümlesinde, cemal ve cemilin mana farkı var mıdır? Cud ve seha farklı manalar ihtiva ediyor mu? Ayrıca cemale sermedî, kemale ebedî tabiri kullanılmış?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Cemal güzellik demektir, Cemil ise güzel manasına gelir ve Cenâb-ı Hakk'ın bir ismidir. Şu var ki, esmâ-i hüsna sınıflandırılırken, celalî, cemalî ve kemalî isimler olmak üzere üç grupta mütalaa edilir. Buna göre, cemalî isimler içine Rahman, Rahim, Rezzak, Müzeyyin, Muhyi, Kerim, Latif, Şafi, Ğaffar, Settar,.. gibi bir çok isim girer. “Cemal” kelimesi bize bütün bu cemalî isimleri birden hatırlatır.

Cud ve sehanın manaları birbirine yakındır; her ikisi de cömertlik, ele açıklığı manasına gelir ve çoğu zaman birlikte kullanılırlar. Ancak, Cenâb-ı Hak için Cevvad ismi kullanılmakla birlikte, Sahî,  yani sehavet sahibi ismi kullanılmaz. Bu noktada aralarında bir nüans farkı olduğu ortaya çıkıyor.

Cevvad, muhtaçların hallerini bilen ve onların kendisine müracaat etmelerini beklemeksizin ihtiyaçlarını gören, yardımlarına koşan demektir.

Sehavet ise cömertliğin zıddı olup bir kimsenin elindeki mal ve saireden muhtaçlara bolca dağıtması manasını ifade eder. Sehavette sınırlı bir maldan cömertçe dağıtma söz konusudur. Cudda ise sınır söz konusu değildir. Üstat Hazretleri Cenâb-ı Hakk'ın sehaveti için sehavet-i mutlaka tabirini kullanır. Mutlak, kayıt altına alınmayan, sınırlı olmayan demektir. Bu  tarz bir kullanımda cud ile seha birbirine manaca yakınlık kazanır.

Cemal için sermedî, kemal için ebedî tabirinin kullanılmış olmalarına gelince, bu tarz kullanım tekrardan kaçınmak içindir. Cenâb-ı Hakk’ın bütün sıfatları hem ebedî, hem ezilidirler. Sermedî, bu iki manayı birden ifade eder. Yani, sermedî  “hem ezelî, hem ebedî” demektir. Buna göre kemal için de sermedî ifadesi kullanılabilir. Keza cemal için de ebedî denilebilir.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Paylaş

Yorumlar

risaliyesever
Diğer iki guruba yani Celali ve Kemali isimler gurubuna hangi isimler girer.Cemali isimleri açıkladığınız gibi yazarmısınız?
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Editor (Muaz)
Kahhar, Müntakim, Kibriya, Azim gibi isimler Celali mükemmelliği ifade eden isimlerde Kemali isimlere örnektir.
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
BENZER SORULAR
Yükleniyor...