Dördüncü Mebhas'ta, "Allah bir cemaat için hayır murad ettiğinde, onlara nefislerinin ayıplarını gösterir." hadisi geçiyor. Hadisin konu ile alâkası nedir acaba?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Salisen: Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm ferman etmiş: اِذَاۤ اَرَادَ اللّٰهُ بِقَوْمٍ خَيْرًا اَبْصَرَهُمْ بِعُيوُبِ اَنْفُسِهِمْ (Allah bir topluluk için hayır murad ettiğinde, onlara nefislerinin ayıplarını gösterir.)"

"Kur’ân-ı Hakîmde Hazret-i Yusuf Aleyhisselâm demiş: وَمَاۤ اُبَرِّئُ نَفْسِى اِنَّ النَّفْسَ َلاَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ (Ben nefsimi temize çıkarmam. Çünkü nefis daima kötülüğü emreder.)"

"Evet, nefsini beğenen ve nefsine itimad eden, bedbahttır. Nefsinin ayıbını gören, bahtiyardır. Öyle ise sen bahtiyarsın."

"Fakat bazan olur ki, nefs-i emmâre, ya levvâmeye veya mutmainneye inkılâp eder, fakat silâhlarını ve cihâzâtını âsâba devreder. Âsab ve damarlar ise, o vazifeyi âhir ömre kadar görür. Nefs-i emmâre çoktan öldüğü halde, onun âsârı yine görünür. Çok büyük asfiya ve evliya var ki, nüfusları mutmainne iken, nefs-i emmâreden şekvâ etmişler. Kalbleri gayet selim ve münevver iken, emrâz-ı kalbden vâveylâ etmişler. İşte bu zatlardaki, nefs-i emmâre değil, belki âsâba devredilen nefs-i emmârenin vazifesidir. Maraz ise, kalbî değil, belki maraz-ı hayalîdir."

"İnşaallah, aziz kardeşim, size hücum eden nefsiniz ve emrâz-ı kalbiniz değil, belki mücahedenin devamı için beşeriyet itibarıyla âsâba intikal eden ve terakkiyât-ı daimîye sebebiyet veren, dediğimiz gibi bir hâlettir."(1)

Hadiste, nefsin ayıplarını görmek hayır ile yâd ediliyor. Bu meselede de nefis ve ayıplarının ıslah safhları anlatılıyor. Yani hadis-i şerif ile mesele birbiriyle yakından alâkalıdır. Nefsi ıslah etmenin ve hayra ulaşmanın ilk merhalesi, nefsin ayıplarını görmektir.

(1) bk. Mektubat, Yirmi Altıncı Mektup, Dördüncü Mebhas..

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

SORULARLARİSALE 2024 ANKETİ
Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...