Dördüncü Mebhas'ta, "Allah bir topluluk için hayır murad ettiğinde, onlara nefislerinin ayıplarını gösterir." hadisi geçiyor. Hadisin konu ile bağlantısı nedir acaba?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Salisen: Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm ferman etmiş: اِذَاۤ اَرَادَ اللهُ بِقَوْمٍ خَيْرًا اَبْصَرَهُمْ بِعُيوُبِ اَنْفُسِهِمْ (Allah bir topluluk için hayır murad ettiğinde, onlara nefislerinin ayıplarını gösterir.)"

"Kur’ân-ı Hakîmde Hazret-i Yusuf Aleyhisselâm demiş: وَمَاۤ اُبَرِّئُ نَفْسِى اِنَّ النَّفْسَ َلاَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ (Ben nefsimi temize çıkarmam. Çünkü nefis daima kötülüğü emreder.)"

"Evet, nefsini beğenen ve nefsine itimad eden, bedbahttır. Nefsinin ayıbını gören, bahtiyardır. Öyle ise sen bahtiyarsın."

"Fakat bazan olur ki, nefs-i emmâre, ya levvâmeye veya mutmainneye inkılâp eder, fakat silâhlarını ve cihâzâtını âsâba devreder. Âsab ve damarlar ise, o vazifeyi âhir ömre kadar görür. Nefs-i emmâre çoktan öldüğü halde, onun âsârı yine görünür. Çok büyük asfiya ve evliya var ki, nüfusları mutmainne iken, nefs-i emmâreden şekvâ etmişler. Kalbleri gayet selim ve münevver iken, emrâz-ı kalbden vâveylâ etmişler. İşte bu zatlardaki, nefs-i emmâre değil, belki âsâba devredilen nefs-i emmârenin vazifesidir. Maraz ise, kalbî değil, belki maraz-ı hayalîdir."

"İnşaallah, aziz kardeşim, size hücum eden nefsiniz ve emrâz-ı kalbiniz değil, belki mücahedenin devamı için beşeriyet itibarıyla âsâba intikal eden ve terakkiyât-ı daimîye sebebiyet veren, dediğimiz gibi bir hâlettir."(1)

Hadiste, nefsin ayıplarını görmek hayır ile yad ediliyor. Konuda da nefis ve ayıplarının ıslah süreci anlatılıyor. Yani hadis ile konu birinci dereceden akraba gibi duruyor. Nefsi ıslah etmenin ve hayra ulaşmanın ilk aşaması, nefsin ayıplarını görmek ve fark etmektir.

(1) bk. Mektubat, Yirmi Altıncı Mektup, Dördüncü Mebhas..

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...