"Dua ile duayı, yani, dua kendi kendini kaldırmadığından, anladım ki,.." ne demektir, izah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Evet, hastalık zamanında, hastalık elemini hiçe indirecek gayet hoş ve ferahlı, etrafında tezahür eden şefkatlerden ve acımak ve merhametlerden gelen lezzetler var. Hastanın duasının makbuliyeti ehemmiyetli bir meseledir. Ben otuz kırk seneden beri, bendeki kulunç denilen bir hastalıktan şifa için dua ederdim. Ben anladım ki, hastalık dua için verilmiş. Dua ile duayı, yani, dua kendi kendini kaldırmadığından, anladım ki, duanın neticesi uhrevîdir,(HAŞİYE) kendisi de bir nevi ibadettir ve hastalıkla aczini anlayıp dergâh-ı İlâhiyeye iltica eder. Onun için, otuz senedir şifa duasını ettiğim halde duam zâhirî kabul olmadığından, duayı terk etmek kalbime gelmedi. Zira hastalık duanın vaktidir; şifa duanın neticesi değil. Belki Cenâb-ı Hakîm-i Rahîm şifa verse, fazlından verir."

"HAŞİYE: Evet, bir kısım hastalık duanın sebeb-i vücudu iken, dua hastalığın ademine sebep olsa, duanın vücudu kendi ademine sebep olur; bu da olamaz."(1)

Hastalık ve musibetler duaya sebeptir. Bir şeyin sebebi ortadan kalktı mı, netice de ortadan kalkar. Mesela, adalet duygusu adaletli olmanın bir sebebidir. Bu duygu kalktığı zaman, adaletli olmak da kalkar. Hiçbir varlık, varlığını ayakta tutan ve zaruri sebebin ortadan kalkmasını istemez.

Dua da bir neticedir. Sebebi ise musibet ve hastalıklardır. Kimse duanın sebebini ortadan kaldırıp yok olmasını istemez. Öyle ise dua, musibetin kalkmasında illet değildir, illet Allah’ın sonsuz şefkati ve fazlıdır. Bu sebeple dua edildiği halde musibetin ber taraf olmuyor ise, demek ki, Allah’ın henüz hikmet ve şefkatinin vakti gelmemiş demektir. Yoksa dua kabul edilmiyor, neticesiz kalıyor denilemez.

Allah hikmeti gereği kullarına ibadet ve dua ettirmek istedi mi, musibetleri ve hastalıkları verir. Bunun ne zamana kadar devam edeceğini de yine O’nun hikmeti takdir ve tayin eder. İnsan duayı bu takdir ve tayini bozma vasıtası olarak görmemelidir.

Hastalığın kalkmasını istemek, dolaylı olarak duanın kalkmasını istemek demektir.

(1) bk. Lem'alar, Yirmi Beşinci Lem'a, On Yedinci Deva.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...