Block title
Block content

Dualar, tevhid ve ibadetin esrarına nümunedir. Tevhid ve ibadette lâzım olduğu gibi, dua eden kimse de, 'Kalbinde dolaşan arzu ve isteklerini Cenab-ı Hak işitir...

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

İ’lem eyyühe’l-aziz! Dualar, tevhid ve ibadetin esrarına nümunedir. Tevhid ve ibadette lâzım olduğu gibi, dua eden kimse de, “Kalbinde dolaşan arzu ve isteklerini Cenâb-ı Hak işitir” deyip Kadir olduğuna itikad etmelidir. Bu itikad, Allah’ın herşeyi bilir ve herşeye kadir olduğunu istilzam eder.

Tevhid ve ibadette bir çok sır mündemiçtir, yerleştirilmiştir. İşte dualar bir bakıma bu gizli sırların insan diline dökülüp Cenab-ı Hakk'a arzedilmesidir.

Cenab-ı Hak, görülen ve görülmeyen alemleri kuşattığından, gizliyi, hatta gizlinin gizlisini de bildiğinden, insanın kalbinde dolaşan arzu ve isteklerden tutun da, ta yıldız ve gezegenlerin tedvirine kadar herşeye muttalidir, her şeyi bilir. Küçük bir mikro organizmanın ihtiyaçlarını tedarik ettiği gibi, büyük bir filin, gergedanın ihtiyaçlarını da yerine getirir bir zattır.

Ve bu tür faaliyetleri Cenab-ı Hakk'ın yapabileceğine sonsuz bir şekilde itimad etmek gerektir. Hatta hadis-i şerifte; "Cenab-ı Hakk hakkında hüsnü zan etmek sevaptır." buyrulması bu hakikate bir işarettir. Bizlerin Allahu tealaya bu şekilde itimad ve itikad etmemiz, Allah'ın herşeyi bilir ve herşeye kadir olduğunu, O'nun hakkında lüzumlu hale getirir.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Paylaş
BENZER SORULAR
Yükleniyor...