Dünya darülhikmet olduğundan Hakim ismi, ahiret darülkudret olduğundan Kadir ismi daha net görünecek. Peki Allah'ın diğer isimleri ahirette mi yoksa dünyada mı daha net gözükecek?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Allah’ın bütün isimleri ahirette sebepsiz ve perdesiz tecelli edeceği için, orada daha net ve kamil bir şekilde tezahür edeceklerdir. Bu hakikat bir iki isim ya da sıfat için değil, bütün isim ve sıfatlar için geçerlidir.

Dünyada sebepler, hem imtihan gereği olarak hem de haksız şikayetlere perde olmak için, isimlerin önünde bir perde olarak duruyorlar. Ancak kuvvetli bir iman ve tefekkür ile bu isimler nazara görünüyor.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

BENZER SORULAR

Yükleniyor...