"Dünya ise, bütün şaşaasıyla âhirete nisbeten bir zindan hükmündedir..." Dünyanın bütün şaşaasıyla, ahirete nispeten bir zindan olmasını müşahhas bir misâlle izah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

İnsanın dünya hayatından cennet hayatına geçişi, ana rahminden bu dünyaya gelmesine benzetiliyor. Ana rahmindeki hayat ne kadar şaşaalı olursa olsun, dünya hayatına göre zindan hükmünde kaldığı gibi, dünyanın her türlü elemden uzak, bütün isteklerin rahatlıkla karşılandığı şaşaalı bir hayatı bile cennet hayatına göre zindan gibi karanlıklı kalır.

Peygamber Efendimiz (asm.) cenneti,

“Ne gözler görmüş, ne kulaklar işitmiş ne de beşerin kalbine hutur etmiştir.” (Müslim, Îmân, 312)

şeklinde tarif buyururlar. Cenneti bizzat gören Allah Resulünün (asm.) bu hadis-i şerifleri Üstat Hazretlerinin şu dua cümlesini hatırlatıyor:

"Ey bizi nimetleriyle perverde eden sultanımız! Bize gösterdiğin numunelerin ve gölgelerin asıllarını, membalarını göster,..” (Sözler, Onuncu Söz, Beşinci Suret)

Dünya ile ahiret arasında, gölge ile asıl arasındaki fark kadar büyük bir farklılık olunca, bu gölgeler âleminde asıllar âlemi olan ahireti ve cenneti elbette anlayamayız ve tahmin edemeyiz.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

BENZER SORULAR

Yükleniyor...