"Dünya, kainat ve âlem" kavramlarını izah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Dünya, Kainat ve Alem gibi isimler kendi manasının dışında, başka ıstılahi manalar da ifade etmektedirler. Biz bu isimleri hem gerçek manaları açısından, hem de ifade ettiği ıstılahi manalar açısından izah edelim:

Dünya

Gerçek Manası: Yerküre. Üzerinde yaşadığımız ve güneş sistemine bağlı olup hayata elverişli, yüzde yetmişi sudan oluşan bir gezegendir.

Istılahi Manası
:
Ahiret hayatının mukabili olan ve insanın hayatını bütünü ile kuşatan maddi hayattır. Yani insanın çocukluktan ölümüne kadar bütün hayat sürecini içine alan zaman dilimine ve mekan bütünlüğüne dünya denir.

Bu dünya içinde gökyüzü yıldızları ile beraber vardır. Zira yıldızlar da insanın dünyasında bir yer tutar. Bu dünya kavramı gerçek anlamındaki gibi somut değil, soyut bir mana ifade eder.

Kur'an’da da geçen dünya tabiri, en çok bu manada kullanılmıştır. Mesela Peygamberimizin (sas) ”Bütün hataların başı dünya sevgisidir.” hadisi, dünyanın bu manasına bakar. Zira buradaki dünya tabiri, insanın bütün hayatında var olan şeylerin genel adıdır.

Kainat

Gerçek Manası: Evren. Dünyanın tarifinde olduğu gibi kainat tabiri de gerçek manası itibari ile bütün maddi alemi temsil eden bir isimdir. Yani fiziki evrenin adıdır. Maddi hislerimizle algıladığımız, somut ve gerçek alemin genel adıdır. Eski tabir ile Âlem-i Şehadet, yani hislere zahir olan somut evren demektir.

Istılahı Manası:
Maddeden çok, mana ağırlıklı, insanın zihninde soyut olarak beliren bir kavramdır. Kainat derken, kainata tabi metafizik kavramları da çağrıştırıyor. Mesela cinler de kainatın bir unsurudur, ama maddi evrenle pek izah edilemez. Bu yüzden maddeci felsefe, kainat yerine maddi evren kavramını, yani gerçek anlamını tercih eder.

İşte kainatın iki yüzü vardır. Biri somut, biri soyut. Kur'an ve Nurlarda kainatın maddi yönü ile beraber daha çok soyut yüzü vurgulanır.

Alem

Gerçek manası: Alem, gerçek manası itibari ile bir türü, bir cinsi temsil eder. Mesela arılar alemi, karıncalar alemi yıldızlar alemi vs. Kainatın somut bir karşılığı olarak da kullanılır. Yani bütün evren anlamında. Dünya, cihan.

Istılahi Manası:
Görünen ve görünmeyen bütün tür ve cinslerin genel adıdır. Ahiret alemi, ruhlar alemi, mana alemi, arş alemi gibi. Bunun yanında maddi ve somut alemlerin de tür ve cinslerini de içine alır. Arılar alemi, kuşlar alemi, yıldızlar alemi, insanlık alemi gibi.

Istılah açısından alem çok geniş ve kuşatıcı bir kavramdır, sadece maddi alemlere münhasır değildir. Üstat on sekiz bin alem tabirini izah ederken bu meseleyi Yirmi Altıncı Mektub'un Dördüncü Mebhasi'nde çok güzel tarif ediyor teferruat için o bahse bakılabilir.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

BENZER SORULAR

Yükleniyor...