"Dünya muhabbeti bütün hataların başıdır." hadisini açar mısınız? Bu hadise, ehl-i velayet daha fazla masadak olmamış mı?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Dünyanın üç yüzü var:

Birisi, Allah’ın isim ve sıfatlarının talim edildiği bir mekteptir ki, bu yüzde ne kadar derinleşirsek o kadar kul olmuş oluruz. Marifet ve muhabettulahta o kadar terakki ederiz.

İkincisi, dünya ahiretin bir mezrası, yani tarlasıdır. Burada ne ekersen ahirette onu biçersin. Öyle ise Allah ve ahiret için dünyada çok çalışıp çabalamak gerekiyor.

Üçüncüsü ise, dünyanın nefse ve hevese bakan yüzüdür ki, bu yüzden kaçınmamız gerekiyor.

İnsan, kalbinin içini masivadan temizlemeden dünyayı şeklen ve kesben terk etmiş olsa da zahit olamaz. Çünkü zühdün esas manası kalbin Allah ile meşgul olması ve sadece Ona perestiş etmesi ve sadece Onu sevmesidir. Bu durumda olan bir kalbin iyi bir mühendis, iyi bir mimar, iyi bir doktor iyi bir öğretmen olması zühde zarar vermez.

Sahabe dünyanın ilk iki yüzünde çok derinleşip çok terakki etmişler. Ama nefse ve hevese bakan üçüncü yüzünden tam nefret edip bu hususta hiç aldanmamışlar.

"Dünya muhabbeti bütün hataların başıdır."(1)

hadisi dünyanın üçüncü yüzüne bakıyor ve ondan men ediyor. Sahabe zaten bu konuda çok temiz ve pak bir seviyededir. Yani onların kalbinde zerre kadar dünya sevgisi bulunmuyor.

Hazreti Osman (ra)’ın yüz devesini üzerindeki yükleri ile beraber fisebillah tasadduk etmesi dünya sevgisine ters bir durumdur.

Özetle, sahabe dünyayı kesben değil kalben terk ederken, tasavvuf ehli kesben (uzlet, çile gibi) terk ederek kalbi temizlemeye çalışmışlar.

(1) bk. Beyhakî, Şuabu'l-İman 7/338, No: 10501.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

BENZER SORULAR

Yükleniyor...