Block title
Block content

"Dünya saltanatı aldatıcıdır. Âl-i Beyt ise hakâık-ı İslamiyeyi ve ahkâm-ı Kur’âniyeyi muhafazaya memur idiler." Bu cevapta Said Nursi Ehl-i Beyt imamlarını dünyaperest biri olarak anlatmıyor mu?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Amma kader nokta-i nazarında feci âkıbetin hikmeti ise:"

"Hasan ve Hüseyin ve onların hanedanları ve nesilleri, mânevî bir saltanata namzet idiler. Dünya saltanatı ile mânevî saltanatın cem'i gayet müşküldür. Onun için onları dünyadan küstürdü, dünyanın çirkin yüzünü gösterdi-tâ, kalben dünyaya karşı alâkaları kalmasın. Onların elleri muvakkat ve surî bir saltanattan çekildi; fakat parlak ve daimî bir saltanat-ı mâneviyeye tayin edildiler. Âdi valiler yerine, evliya aktablarına merci oldular."(1)

Ehl-i beyt, manevi saltanatın sahipleridirler. Dünya saltanatı ile manevi saltanat bir arada olması çok zor olduğundan, Allah onlara manevi saltanata yönelmeleri için dünya saltanatının çirkin ve zulümlü yüzünü göstermiştir. Tarihte Ehl-i Beyt adına kurulan devletlerin devamlı ve şaşalı olamamasının kader boyutu bu şekildedir. Şayet Allah onları dünya saltanatında başarılı kılsa ve şaşalı bir imparatorluk bahşetse idi, o zaman manevi sahada geri kalıp, dinin muhafaza ve ilan edilmesi vazifesinden mahrum kalacaklardı ki, bu Allah ve Resulünün (asm) muradına ters bir durum olurdu.

Bizde meşhur olan bir deyim vardır; "Bir koltukta iki karpuz götürülmez." Öyle ise, Ehl-i Beyt’in hem maddi hem manevi saltanatı götürmesi mümkün olmayacağı için, birisini tercih etmeleri gerekecekti ki, Allah bu tercihin yönünü manevi saltanata çevirtmek için dünya saltanatını onlara düşman yapmıştır. Tarihteki olaylar işin maddi ve zahiri boyutudur. İşin hakiki ve kaderi boyutu bu şekildedir.

"Onların elleri muvakkat ve surî bir saltanattan çekildi; fakat parlak ve daimî bir saltanat-ı mâneviyeye tayin edildiler. Âdi valiler yerine, evliya aktablarına merci oldular."

Üstad Hazretlerinin bu ifadeleri Ehl-i beyt imamlarını -haşa- dünyaperest olarak değil, tam aksine  manevi alemin sultanları olarak gösteriyor.

Tarihte hem saltanatı hem maneviyatı tam manası ile götüren altı yedi kişiden bahsediliyor. Bu sadece Ehl-i beyt imamlarına has bir durum da değildir.  

(1) bk. Mektubat, On Beşinci Mektup.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Kategorisi: Beşinci Nükteli İşaret | Yazar: Sorularla Risale | Okunma Sayısı: 2261 | Word indir | Pdf indir
Paylaş
BENZER SORULAR
Yükleniyor...