Block title
Block content

"Dünyada görülen bilhassa nebatî ve hayvanî hayatlarda müşahede edilen ademler, idamlar, tebeddül ve teceddüd-ü emsalden ibarettir. İmanlı olan kimselere göre zeval ve firakın acısı değil, yerlerine gelen emsalleriyle visalin lezzeti hasıl oluyor.." İzah?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Bir elma dalından koparılıp yenildiğinde yok olmuş oluyor, bir sene sonra aynı daldan aynı elmanın yeniden ikram edilmesi ise, tecedd-ü emsal yani benzerinin yeniden tazelenmesi anlamına geliyor. Elmanın yok olmasından hasıl olan ayrılık acısı, benzerine yeniden kavuşmaktaki lezzet ile telafi edilmiş oluyor.

İman sahibi bir mümin, o elmanın yok olmasından mahzun olmaz; çünkü biliyor ki o elmayı ikram eden kudret yine onun bir benzerini yaratıp önüne takdim edebilir. İmandan gelen bu teselli müminin kalbinde güzel bir inşirah ve emniyete vesile oluyor.

İşte elma örneğinde olduğu gibi, bütün bitki ve hayvanların ölüm ile yok olmaları insan için acıklı bir tablo değildir. Zira onları yoktan var edip sonra ölüm ile sahneden çeken kudret yine emsal ve benzerlerini yeniden iade ederek, insanın o acı ve azabını tedavi ediyor. Onlara ölümün ayrılık acısını çektirmiyor.

Eskilerin gitmesinden hasıl olan hüzün, yerine yenilerin gelmesindeki lezzet ile telafi edilip, insan büyük bir azap ve acıdan korunuyor demektir. 

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Paylaş
BENZER SORULAR
Yükleniyor...