"Dünyada medâr-ı tesellîlerim ve berzah yolunda nuranî yoldaşlarım ve mahşerde inşaallah şefaatçilerim..." Bu cümledeki "şefaatçilerim" ifadesini nasıl anlamalıyız?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Aziz, sıddık, mübarek kardeşlerim, dünyada medâr-ı tesellîlerim ve berzah yolunda nuranî yoldaşlarım ve mahşerde inşaallah şefaatçilerim,"

"Sizin, hem Leyle-i Kadrinizi, hem bayramınızı bütün ruh u canımla tebrik ediyorum, tes'id ediyorum."(1)

“Mahşerde inşaallah şefaatçilerim” ifadesini birkaç şekilde anlamak mümkün:

Birincisi, Nur talebeleri Risale-i Nur'u gayey-i hayat edip muhtaç gönüllere ulaştırmak sureti ile Üstad Hazretlerinin sevap hanesine bir cihetle hizmet ediyorlar. Yani Üstad Hazretlerinin sevap hanesine sevap taşıyan iman işçileri gibidirler ki bu da bir cihetle dolaylı şefaat olmuş oluyor.

İkincisi,

Çok tanıdığınız olsun! Kıyamette hepsi de şefaat eder."(2)

hadisinin mülahazasına göre, her bir Nur şakirdi Üstad Hazretlerinin makamının yükselmesine şefaat eder ve edebilir. Şefaat sadece günahlardan kurtulmak şeklinde değil, salih insanların makamının yükselmesinde de caridir.

Dipnotlar:

(1) bk. Kastamonu Lâhikası, (66. Mektup).
(2) bk. Muhammed İbni Ebû Bekr, Şir’at-ül-İslâm.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...