"Dünyadaki işimiz de, o saadet-i ebediye yollarını temin etmekle re’sü’l-malımız olan istidatlarımızı nemalandırmaktır." cümlesini izah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

İnsanın bu dünyaya gönderilme amacı; hem iman, hem ibadet, hem de insana takılmış olan manevi kabiliyetlerin inbisat ve inkişaf ettirilmesidir.

Evet; Allah, insanın fıtratına, tarlaya tohumun ekilmesi gibi bir çok kabiliyet ve istidatları ekmiş. Ta ki bu kabiliyetler ilim ve ibadet vasıtası ile inkişaf ederek gelişip büyüsün ve Allah’ın isim ve sıfatlarına güzel bir takvim ve parlak bir ayna olsun. Dünyada güzel bir takvim ve parlak bir ayna olmak, insana ahirette sonsuz bir makam kazandırıyor.

İnsana takılan bütün duygu ve cihazların, terakki ve tedenni kabiliyetleri vardır. Yani Allah, insana bu duyguları işletmek ve geliştirmek için takmıştır, yoksa atıl kalıp çürüyüp mahvolması için takmamıştır.

Dünyanın düzeni ve imtihanın şartları da, bu duyguların işlemesi ve terakki etmesi için dizayn edilmiştir. İnsanın hayatında başına gelen bütün hastalık ve musibetler veya sair hareket ve mücadele isteyen haller, hep bu fıtri duygu ve kabiliyetlerin inkişaf ve inbisatı içindir. Nasıl kalp ve akıl işleyip gelişiyor ise, insanın sır, hafa, ruh gibi sair duygu ve cihazları da aynı şekilde işleyip gelişiyor.

Özetle, insanın birinci vazifesi, ana sermayesi hükmünde olan kabiliyetlerini, iman ve ibadet ile ahirete layık bir şekle çevirmektir.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

BENZER SORULAR

Yükleniyor...