Block title
Block content

"Dünyadaki müteselsil düşman hadisatlara kadar, beşerin küllî istidadına karşı,.." ifadesinde geçen "beşerin külli istidad"ından kasıt nedir?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Bu temsilde, o mâsum çocuğun imanından gelen kahramanlık gibi, bin senede İslâm taifelerinin birkaç aşiretinin (Türk ve Türkleşmiş milletin) kalbinde yerleşen iman ve itikad cihetiyle, rû-yi zeminde yüz mislinden ziyade devletlere, milletlere karşı imanından gelen bir kahramanlıkla, İslâmiyet ve kemalât-ı mâneviyenin bayrağını Asya ve Afrika'da ve yarı Avrupa'da gezdiren ve 'Ölsem şehidim, öldürsem gaziyim.' deyip ölümü gülerek karşılamakla beraber, dünyadaki müteselsil düşman hadisatlara kadar beşerin küllî istidadına karşı düşmanlık vaziyetini alan o dehşetli şimendiferlerin tehditlerine karşı imanın kahramanlığıyla mukabele edip korkmayan; kaza ve kader-i İlâhiyeye karşı imanın teslimiyetiyle korkmak, dehşet almak yerinde, hikmet ve ibret ve bir nevi saadet-i dünyeviyeyi kazanan, başta Türk ve Arap taifeleri ve bütün Müslüman kabileleri, o mâsum çocuk gibi fevkalâde bir mânevî kahramanlık gösterdikleri gösteriyor ki, istikbalin hâkim-i mutlakı, âhirette olduğu gibi, dünyada da İslâmiyet milliyetidir."(1)

Burada şimendiferler ifadesi emperyalist ve materyalist Batı menşeli fikri akımları temsil ediyor. Beşerin külli istidadına düşmanlık etmeleri ise, bu tarz akımların insanlığı menfaatperest, çıkarcı ve ahlaksızlığa sürüklemeleridir.

Mesela komünizm, kapitalizm ve faşizm etkisinde kalan insanlık iki büyük dünya savaşına sebebiyet vermiş, milyonlarca insanın ölmesine, acı çekmesine ve aç kalmasına öncülük etmiştir. İnsanlık şayet bu dehşetli izm ve akımların etkisinde kabiliyet ve enerjisini heba etmeyip iyilik ve hayırda kullanmış olsa idi, maddi ve manevi büyük bir terakkinin içinde olur, dünya daha yaşanır daha huzurlu bir gezegen olurdu.

Allah insanlığa hem maddi hem manevi terakki edecek muazzam bir yetenek ve donanım vermiş. İnsanlık bu donanımı hayırda kullanırsa muazzam bir yüksekliğe, şerde kullanırsa çok dehşetli bir alçaklığa düşecek.   

(1) bk. Hutbe-i Şâmiye.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Kategorisi: Hutbe-i Şamiye | Yazar: Sorularla Risale | Okunma Sayısı: 690 | Word indir | Pdf indir
Paylaş
BENZER SORULAR
Yükleniyor...