"Dünyanın, Cenâb-ı Hakk'ın yanında bir sinek kanadı kadar kıymeti olsaydı, kâfirler bir yudum suyu ondan içmeyecek idiler." Üstadımızın açıklamış olduğu bu hadisi bir türlü anlayamadım, izahını yapar mısınız?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Ezcümle, en ziyade insafsızların zihnini kurcalayan şu hadistir ki: لَوْ وَزِنَتِ الدُّنْياَ عِنْدَ اللهِ جَناَحَ بَعُوضَةٍ مَا شَرِبَ الْكَافِرُ مِنْهَا جُرْعَةَ مَاۤءٍ ev kemâ kàl. Meâl-i şerifi: 'Dünyanın, Cenâb-ı Hakkın yanında bir sinek kanadı kadar kıymeti olsaydı, kâfirler bir yudum suyu ondan içmeyecek idiler.' Hakikati şudur ki: عِنْدَ اللهِ tabiri, “âlem-i bekàdan” demektir. Evet, âlem-i bekàdan bir sinek kanadı kadar bir nur, madem ebedîdir, yeryüzünü dolduracak muvakkat bir nurdan daha çoktur..."(1)

Bu hadisten hareketle din düşmanları, sizin dininiz olan İslam dünyaya önem vermiyor, dünyayı bütünü ile değersiz görüp terk edilmesi gerektiğini söylüyor, gibi yanlış ve menfi bir mana anlıyorlar ve bu manayı de menfi propagandalarına alet ediyorlar. Halbuki İslam’a ve bu hadisin hakiki manasına göre; dünya ahiretin mezrası, İlahi isimlerin talim edildiği bir mekteptir ve bu cihetle Allah katında çok değerli ve kıymetlidir.

"Dünyanın, Cenâb-ı Hakkın yanında bir sinek kanadı kadar kıymeti olsaydı,..” ifadesinden; Allah, dünyaya bütünü ile değer vermez, Allah’ın değer vermediği dünyaya, siz nasıl değer verirsiniz, öyle ise dünyayı bütün yönleri ile terk etmelisiniz, gibi menfi manaları akla vehim olarak getirmek istiyorlar.

Evet, dünyanın üç yüzü vardır:

Birisi mektep yüzü ki; bu mektepte Allah’ın isim ve sıfatları talim edilir. Bu yüzüne küsmek ve darılmak olmaz. İnsanın en mühim gayesi, Allah’ın isim ve sıfatlarını talim edip hayatına tatbik etmektir. İşte dünyanın bu yüzünde bu mana hakimdir, küsülmez ve yüz çevrilmez.

Dünyanın ikinci yüzü mezradır; yani ahiret hayatının tarlası hükmündedir. Bu yüzde insan, ahiret alemi için gerekli olan azık ve mahsulü temin eder. Burada eker, orada biçer. Dünyanın bu yüzünü de terk edip küsmek olmaz. Zira bu yüzde dünya ahiretin vasıtası ve direğidir.

Üçüncü yüzü ise mel’abegahtır. Yani dünyanın bu yüzü nefis ve hevanın bir oyun yeridir. Bu yüz tehlikeli ve küsülmesi gereken bir yüzdür. Zira insanları gaflet ve dalalete atan hep bu yüzüdür. Allah ve ahireti unutturan yüz bu yüzdür. İşte insan bu yüze var gücü ile küsmesi ve terk etmesi gerekir.

Allah’ın sinek kanadı kadar değer vermediği dünya, bu üçüncü ve fani olan dünyadır. Yoksa Allah, dünyanın mezra ve mektep cihetlerine hiç değer vermiyor demek yanlıştır. Yani insafsız din düşmanları, bu tasnifi görmezden gelip, "Allah bütünü ile dünyaya değer vermiyor" manasını ifşa ederek, hem Müslümanları meşru olan dünyadan soğutuyorlar, hem de İslam’ı lekelemek istiyorlar.

(1) bk. Sözler, Yirmi Dördüncü Söz, Üçüncü Dal.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

BENZER SORULAR

Yükleniyor...