Block title
Block content

Dünyevi konulardaki vesveseler iman zayıflığının neticesi midir, nasıl kurtulabilirim? (Örneğin: Birisinin başına gelen kötü bir olayın benim de başıma gelebileceği, hep en kötü ihtimallerin olacağını düşünmek.)

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"İman hem nurdur, hem kuvvettir. Evet, hakikî imanı elde eden adam, kâinata meydan okuyabilir ve, imanın kuvvetine göre, hâdisâtın tazyikatından kurtulabilir. 'Tevekkeltü alâllah' der, sefine-i hayatta kemâl-i emniyetle, hâdisâtın dağlarvâri dalgaları içinde seyran eder. Bütün ağırlıklarını Kadîr-i Mutlakın yed-i kudretine emanet eder, rahatla dünyadan geçer, berzahta istirahat eder. Sonra, saadet-i ebediyeye girmek için Cennete uçabilir. Yoksa, tevekkül etmezse, dünyanın ağırlıkları, uçmasına değil, belki esfel-i sâfilîne çeker."(1)

"Evet, tam münevverü'l-kalb bir âbidi, küre-i arz bomba olup patlasa, ihtimaldir ki, onu korkutmaz. Belki, harika bir kudret-i Samedâniyeyi lezzetli bir hayretle seyredecek."(2)

İnsanın başına gelecek muhtemel musibetlerden ve belalardan korkması, imandaki zafiyetten ileri geldiği, Üstad'ın yukarıdaki ifadelerinden çok net anlaşılıyor. Ama imanın da çok mertebeleri olmasından dolayı, her korkan insana imansız ya da imanı zayıf demek doğru olmaz. Üstad'ın ifadesi ile insan imanının kuvvetine göre hadiselerin baskısından etkilenir. Yani iman ne kadar kuvvetli ise, musibet ve belalar o kadar az tesir eder ya da hiç tesir etmez.

Bir de iman kuvvetli olduğu halde vehim ve şüphelere düşmek vardır ki, bu ekseri ilimsizlik ve taklitten ileri gelir. Üstad'ın ifadesi ile; ilim evhamı defeder, cehalet ise davet eder. Demek imanın kuvveti de bazen vehimlere set çekemeyebiliyor, bu sebeple Risale-i Nurları vird ve zikir mantığı ile değil, tahkik ve ilim mantığı ile mütalaa etmek gerekiyor. İlimde terakki etmek hem bu tür evham ve vehimleri def eder, hem de imanda mertebe kat etmeye sebeptir.

İlim ve mütalaa tarzı ile Risale-i Nurlar ile meşgul olmak, inşallah bütün manevi hastalıklara şifadır. Bu sebeple mütalaa tarzı, Risale-i Nurlar ile çokça meşgul olmalıyız.

Dipnotlar:

(1) bk. Sözler, Yirmi Üçüncü Söz

(2) bk. a.g.e, Üçüncü Söz

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Paylaş
BENZER SORULAR
Yükleniyor...