"Düstur-u teâvünle hareketleri, bütün bütün kör olmayana gösteriyorlar ki, gayet kerîm birtek Mürebbînin kuvvetiyle, gayet hakîm birtek Müdebbirin emriyle hareket ediyorlar..." cümlesini açar mısınız?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Yirmi İkinci Söz İkinci Makam'da geçen kısmı izah etmeye çalışalım:

Kainat ve unsurları arasında açıkça görülen yardımlaşma, dayanışma, cevaplaşma, kucaklaşma gibi fiiller, kainatı parçalanmaz ve bölünmez bir bütün haline getiriyor. Unsurlar arasındaki bu bağ ve alışveriş, kainatın ustasının ve sanatkarının tek ve yekta olduğunu akla ispat ediyor. Üstad bu önerme ve hükmü kuvvetlendirmek için, kainatın içindeki yardımlaşma ve dayanışmalardan örnekler getiriyor.

Güneş ve ayın, gündüz ile gecenin, yerdeki ihtiyaç sahibi bitki ve hayvanların imdadına koşmaları ve onlara hizmet etmeleri; açıkça şefkat ve rahmeti sonsuz bir Zat tarafından tedbir ve sevk edildiklerini akla gösterip ispat ediyor.

Yine yeryüzünde muhtelif büyük unsurların bağrında dağınık bir şekilde bulunan ve planlı ve programlı bir şekilde insanının vücuduna ve ihtiyaçların karşılanmasına sevk edilen gıda maddelerinin durumu kainatta yardımlaşma prensibinin hükmettiğini ve bu prensip arkasında da Allah’ın olduğunu akla gösteriyor.

İşte bu kainat içindeki, atomdan galaksilere kadar her şeyi kuşatan mükemmel yardımlaşma kanunu, Allah’ın rububiyet ve uluhiyetini kati bir dille, herkese ilan ve ispat ediyor.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

BENZER SORULAR

Yükleniyor...