Block title
Block content

Ebced ve cifir ile yorumlanan ayetlerin; Üstada, Risalelere, Müslümanlara, hayata ve ahirete ne gibi faydaları olabilir?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Avam insanlar, bir telifin ilmi yönünden çok manevi ve makbuliyet yönüne bakar. Eser kudsi ise önemser, değilse önemsemez. Yani avam insanlar ağızdan çıkan hakikate değil, ağza daha çok önem verirler. Ağız makbul ise, ağzından çıkan da makbuldür der ve ona tam itimat eder. Buna "kaziye-i makbule" denir, bu tarz itimatlar ve hüsnüzanlar çok avam insanı inkardan serkeşlikten ve anarşiden korur.

Bu tarz yıkıcı eleştiriler ile avamın itimadı ve hüsnüzannı kırılırsa, o zaman dolaylı bir şekilde inkar ve anarşi hesabına çalışılmış olur. Maalesef bu tarz hocalar avam insanların hüsnüzannını kırmaya çalışıyorlar. Avam insanın alimlere, müçtehitlere, velilere gösterdiği hürmet ve saygıyı kırmak içtimai bağları yıkmak demektir.

Müdakkik ve ehli tahkik ise, ağza değil ağızdan çıkan hakikate bakar, eserin kudsiyetinden ziyade eserin ilmi yönüne odaklanır. Ama toplumlarda bu tarz donanımlı insanların sayısı çok azdır.

Bu yüzden eserin ilmi yönünün yanında bird e makbul ve kudsi olma yönü gerekiyor. İkisi bir arada olursa, o zaman toplumda özellikle de avam tabaka arasında tesirli ve etkili oluyor. Kaldı ki toplumun kahir ekseriyeti avam ve idraki basit insanlardan oluşmaktadır.

Risale-i Nur'un toplum içinde etkin ve yaygın olmasının sebebi hem ilmi ve ikna edici olması hem de makbul ve kudsi olmasındandır. İlmi ve ikna etme özelliği havas tabakaya, kudsi ve makbul olma özelliği de avam tabakaya hitap ediyor denilebilir.

Ayet ve hadislerden Risale-i Nur'un makbuliyetine dair beşaret ve işaretlerin çıkarılması, böyle ince ve latif bir manaya hizmet ediyor. Çünkü Risale-i Nur hem insanlığın iman ve ahlakını tamir ediyor hem milyonlarca insana hidayet kaynağı oluyor hem de küfür ve felsefeye karşı muhkem bir set oluyor. Böyle bir tefsirin ayet ve hadisle teyit ve tebşir edilmesi neden abes olsun...

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Paylaş
BENZER SORULAR
Yükleniyor...