Ebu Davud’un, "Dâvud" diye yazılışı konusunda bir itiraz.

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

İtiraz Edilen Kısım:

“Başta Buhârî, İbn-i Hibbân, Dâvud, Tirmizî gibi kütüb-ü sahîha, müttefikan Hazret-i Enes’ten, Ebû Hureyre’den, Osman-ı Zinnûreyn’den Aşere-i Mübeşşere’den Sa’d İbn-i Zeyd’den haber veriyorlar ki: (...)”

İddia:

Zikredilen Buharî’yi, İbn Hibban’ı ve Tirmizî’yi biliyoruz. Yalnız, "Dâvud"un kim ya da hangi hadis kitabı olduğunu çıkaramadık. Acaba, Ebu Davud’un Sünen’i mi, Ebu Davud et-Tayalisî’nin Müsned’i mi, yoksa başka bir hadis kitabı mı kastedilmiş? Bilen varsa açıklasın!

Said Nursî’nin, hadis ve hadisçiler konusunda lâkaytlığı, dikkatsizliği bundan ibaret değildir. Bir başka yerde İbn Mace’den İmam-ı Mâce diye bahsetmektedir.

İddiaya Cevap:

- Zehra Vakfı’nca neşredilen Mektubat’ta (s.147) “İmam-ı İbn Mace”, (s. İ57’) “Ebu Davud” olarak yazılmıştır.

- Bu gibi hatalar, bütün alimlerce, her zaman müstensihlerin hatası, matbaa hatası olarak değerlendirilir. Onlarca yerde “Ebu Davud” isminin kullanıldığı bir eserin bir yerinde “Davud” olarak geçmesini, müellifin cehaletine vermek kadar cehalet olabilir mi?

Bu tür eleştiriler sadece masum bir cehaletin ürünü olarak da kabul edilemez; bu eleştiri aynı zamanda kin ve nefret dolu gözü dönmüşlüğün de bir hezeyanı olmak zorundadır...

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...