Block title
Block content

"Ecel birdir, tegayyür etmez." Böbrek hastası bir kişi için, ameliyat sırasında dua etmek ve yaşamasını dilemek ne kadar doğru ya da ne anlama geliyor?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Ölüm saati değişmez, ama bu saat bize gayb olduğu için, sebepler içinde hareket etmememiz gerekiyor. Yani böbrek hastası birisi için dua etmemizin, onun ömrünün uzamasında faydası olur.

Levh-i mahfuz her şeyin en son hali ile yazıldığı bir levhadır ve bu levhada bir değişiklik bir başkalaşma olmaz. Mutlak kader de benzer bir manaya geldiği için levh-i mahfuz ile aynıdır diyebiliriz ki, ikisi de Allah’ın ezeli ilminin birer unvanlarıdırlar. 

Levh-i Mahv ve İspat ise sebep sonuç, şart meşrut ilişkisinin hakim olduğu kaderin bir alt birimidir. Yani Levh-i Mahv ve İspat kaderin bir alt birimidir ve Üstad'ın ifadesi ile "bir yazar bozar defteri" gibidir. Bozmak silmeyi iktiza eder, dolayısı ile bu alemde her şey son haliyle yazılı değildir.

"Allah dilediğini imha eder, dilediğini de yerinde bırakır. Ana kitap O'nun katındadır." (Ra’d, 13/39)

"Eğer biz bir âyetin hükmünün kaldırır veya onu unutturursak, ondan daha hayırlısını veya dengini getiririz." (Bakara, 2/106)

“Sadaka verin; hastalarınızı sadaka ile tedavi edin. Muhakkak ki sadaka, gelen arazlar, marazları / hastalıkları geri çevirir. Sadaka aynı zamanda ömrünüzün uzamasına, iyiliklerinizin katlanmasına vesile olur.” (Kenzu’l-Ummal, h. No: 16113).

Mesela, Allah bir kulunun ömrünü sağlığına dikkat etmek kaydı ile seksen yıl tahsis eder; ama o kul sağlığına dikkat etmez ve Allah da Levh-i Mahv ve İspata yazmış olduğu seksen yılı siler, onu elli yıla çevirir. Ama insanın ömrüne dair bu son hâli, şartları ile beraber levh-i mahfuzda vardır, burada bir değişme olmaz.

Yani Allah, zaten onun sağlığına dikkat etmeyip ömrünü elli yıla düşüreceğini ezeli ilmi ile biliyordu. Allah’ın bu bilmesinde bir değişme bir başkalaşma söz konusu değildir. 

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Paylaş
Yükleniyor...