Block title
Block content

"Edirne Camiinde, bir İslâm hocasının lisanıyla, Venizelos gibi şeytan zâlime dua ettirdi. Merkez-i Hilâfette, Müslümanlar lisanıyla hizbüşşeytan olan İ.g.z., Yunan askerlerini halâskâr, tathirci ilân ve karşısındaki,.." Bilgi verir misiniz?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Edirne Camiinde, bir İslâm hocasının lisanıyla, Venizelos gibi şeytan zâlime dua ettirdi. Merkez-i Hilâfette, Müslümanlar lisanıyla hizbüşşeytan olan İ.g.z., Yunan askerlerini halâskâr, tathirci ilân ve karşısındaki gürûh-u mücahidîni câni, zalim söylettirdi."

"Acaba, bir vâlide o dereceye getirilse ki, çocuğunu kendi eliyle öldürerek, müteessir olmayarak parça parça etse, hiç mümkün müdür ki, onda hissiyat-ı âliye ve ahlâk-ı sâmiye intifa etmesin?"(1)

İstanbul’u işgal eden İngilizler, müttefiki olan Yunanları, Trakya bölgesinde hakim kılmak için, çok alçak ve dessas hileler uygulamışlar; hutbe meselesi de bu hilelerden bir tanesidir.

Eskiden beri hutbe; hakimiyetin bir sembolü olarak görüldüğü için, padişahlar ya da halifeler adına hutbe irat edilirdi. İngilizler baskı ve cebir ile Edirne caminde hutbede Yunan Kralı Venizelos gibi şeytan zâlime dua ettirerek, güya buraların hakimi ve sahibi gibi lanse edilip, onun karşısında bulunan milli mücadeleci mücahitleri eşkıya göstererek meşruluk kazanmaya çalışmışlar.

İngiliz siyaseti; siyaset âleminde hile ve fitneye dayanan şeytani siyasetin unvanı olarak tarihe geçmiştir. İngilizler bu siyaseti ile “Osmanlı Devletini” parçalamış ve teknik gelişmeleri de arkasına alarak, dünyanın pek çok devletini sömürge haline getirmiştir.

(1) bk. Tuluât, Zamandan Şikayet Allah'ın Sanatına İtiraz Olmaz mı?

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Paylaş

Yorumlar

ihlasnur
üstadın siyasetten uzakkalma sebebine güzel bir nümune olur bu hadise
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
BENZER SORULAR
Yükleniyor...