Efendimiz, doğumu ile birlikte bir takım mucizelere mazhar olmuştur. Acaba bu olağanüstü hadiselerden yola çıkarak, kendisinin peygamber olacağını biliyor muydu?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Fetânet, peygamberlerin fâtın, uyanık görüş ve zekâ kuvvetlerine sahip olmalarıdır. Onlar insanların en akıllısı, en zekîsidirler. Kendilerinde mutedil bir yaratılış, mutedil bir huy ve güzel bir hayat seyri tecelli etmiştir. Onların haklarında gaflet düşünülemez. Eğer en üstün fetânet ve zekaya sahip olmasaydılar, ümmetlerine karşı delilleri ortaya koymaya kadir, onları ikna için güzelce mücadeleye muktedir olamazlardı. Böyle bir hal ise risalet ve nübüvvetten kastedilmiş olan gayeye aykırıdır.

Bu kadar mucizeler ve olağanüstü olaylardan sonra, fetaneti en üstte ve zirvede olan İki Cihan Serveri (asm)'nin nebi olacağını kestirememesi mümkün değildir. Bu mülahaza ile baktığımız zaman, onun, her şeyi nebi olmadan önce de bildiğini ve vakıf olduğunu söyleyebiliriz.

Zaten o İki Cihan Serveri (asm) risaletten önce velayet-i Ahmediye makamında yine aziz bir kul idi; her şeyi velayeti ile müşahede ediyordu. Böyle keskin ve yüce bir velayet makamında o hadiselerin neye işaret ettiğini bilmemesi mümkün değildir.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

BENZER SORULAR

Yükleniyor...