Block title
Block content

Efgani ve Abduh gibi şahıslar bazı fikirleri itibarıyla tenkit edilen kimselerdir. Üstad böylelerine nasıl “seleflerim” der?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

“Elhasıl: Sultan Selim'e biat etmişim. Onun ittihad-ı İslâmdaki fikrini kabul ettim. Zira, o vilâyat-ı şarkiyeyi ikaz etti. Onlar da ona bîat ettiler. Şimdiki şarklılar, o zamanki şarklılardır.

Bu meselede seleflerim, Şeyh Cemaleddîn-i Efganî, allâmelerden Mısır müftüsü merhum Muhammed Abduh, müfrit âlimlerden Ali Suâvi, Hoca Tahsin ve ittihad-ı İslâmı hedef tutan Namık Kemal ve Sultan Selim'dir ki, demiş:
İhtilâf u tefrika endişesi
Kûşe-i kabrimde hattâ bîkarar eyler beni.
İttihadken savlet-i a'dâyı def'e çaremiz,
İttihad etmezse millet, dağ-dar eyler beni.”


Bediüzzaman, Muhakemat isimli eserinde "Büyük adam herşeyde büyük olmak lazım gelmez. Herkes kendi san'atında büyüktür." der. Bahsi geçen zatların her biri diğer insanlar gibi bazı kusurlara sahip olabilirler. Ama bu, onların İslam Birliği gibi önemli bir konuda isabetli fikirler taşımalarına engel değildir.

Üstad, "fena ve fani bir adamın güzel ve baki şöyle bir sözü var" diyerek Tevfik Fikretten de iktibasta bulunmuştur.

Cemaleddin-i Efgani ve Şeyh Muhammed Abduh’un mason olması da izaha muhtaç bir noktadır. Onların mason localarına girdiği dönemde bu localar bugünkü gibi bir netlikte ve açıklıkta değildi. O dönemde Osmanlı devleti bu locaları iktisadi bir dernek olarak kabul ediyor, birçok noktada ondan faydalanıyordu. Afgani daha sonları o locaların gerçek yüzünü gördüğünde ilişkisini kestiği, tarihi kayıtlarda ifade ediliyor.

Bir dönem o localara girip çıkmasını bahane edip ona "mason, dinsiz ve mezhepsiz" yakıştırmaları ifrat bir düşüncedir, doğru ve sağlıklı bir tarafı yoktur. Ehl-i Sünnet adabına ve inancına da uygun değildir. Ehl-i sünnet kaygısı ile Ehl-i sünneti çiğneyen zavallıların aşırı ve ön yargılı bakışlarını ciddiye almamak gerekir.

Bu konuda Muhsin Abdülhamid'in, "Cemaleddin Efgani, Hayatı ve Etrafındaki Şüpheler" adlı kitabı temin edip okumanızı tavsiye ederiz. Bu kitapta vesikaları ile masonluk meselesi tam izah edilmektedir.   

Mevdudi, Seyyid Kutub, Hasan el Benna, Şeyh Muhammed Abduh, Cemaleddin Efgani gibi İslam alimlerine, bütünüyle yanlış ve batıl nazarı ile bakmak nasıl bir hata ise, onların bazı Ehl-i sünnete uymayan fikirlerini kabul etmek de aynı derecede hata ve yanlıştır. Biz bu zatların doğrularını alırız, yanlış bazı cüzi fikirlerini almayız; meseleye böyle bakmak daha isabetli olur kanaatindeyiz. Yani toptancı bir yaklaşım ile "ya beyaz ya siyah" demek doğru değildir. Analitik bir yaklaşım ile "İyi tarafını al, kötü tarafını terk et." metodu ile yaklaşmak en isabetli olandır.

Bu zatların mezheplere soğuk bakmalarının asıl sebebi, mezhep taassubundan gelen bazı ihtilafları İslam birliğine engel görmeleridir. Bazı mezhep cahilleri mezhebini din gibi gördüğü için, diğer hak mezheplere ön yargılı ve hata nazarı ile bakmasından dolayı, İslam toplumlarında ayrışmalara hatta bazen çatışmalara sebebiyet veriyor.

Bugün Irak'taki Şia-Sünni kavgasında olduğu gibi, İslam ümmeti ortak düşmanına karşı birlik ve beraberlik temin edemiyorlar. Bu zatlar bu gibi arızlardan dolayı mezheplere biraz mesafeli durmuşlar, tabi hata etmişler. Mezheplere mesafeli durmak yerine, o cahillerin eğitilmesi daha isabetli bir yol olsa gerek.

Üstad Hazretleri yukarıda ismini saydığımız bazı İslam alimler için "İslam birliği noktasında seleflerim"diyor ve onları yâd ediyor. Ama onların olumsuz, isabetsiz düşünce ve fikirlerini de asla kabul etmiyor.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Paylaş

Yorumlar

Must478
Bir kişi İSLAM'ı parçalamak, hilafeti OSMANLI'dan almak ve MISIR'a vermek için uğraşan İngililerin adamı ve üstüne üstlük mason ise o kişi AJAN'dır.. O kişinin İSLAM bilgisi sadece bizi parçalamak ve bölmek içindir... Böyle bir adamın bu kusurlarını bilerek yanında barındıran kişide günaha ortaktır..
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
şefkat
üsatd o şahıslara islam birliği adına ünsiyet peyda ediyor.Nitekim o şahıslar,konferanslarda olsun ,eserlerinde olsun hep bu kanaatlerini terennüm etmişlerdir.
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
şefkat
TENKİT EDİLEN BU ZATLAR:İTTİHAD-I İSLAMI SAVUNMUŞ LAR,OSMANICILIĞI SAVUNMUŞLAR, MEŞRİTİYETİ SAVUNMUŞLARDIR.BAZI KONULARDA YANLIŞ İÇTİHATTA BULUNMALARI ONLARIN GENEL ANLAMDA ZEM EDİLMESİNİ GÖSTERMEZ.BİR BAHÇEDE FARZ-I MİSAL YARI YARIYA ÇÜRÜK MEYVE BULUNMASI O BAHÇENİN TAMAMİYLE TERK EDİLMESİ ANLAMINA GELMEMELİDİR.VESSELAM
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
nurcu22
Bugün yaşadıklarımla nurcuların değerini anladım..Allah sizlerden razı olsun..eskisi gibi düşünmüyorum artık risaleleri seviyorum..dünya yalan..risaleleri ve üstadı neden sevmeyeyimki Allahı ve Resulullahı anlatmıyormu?..onun ayağını öperim..Allah doğru yoldan ayırmasın bu dünya boş bugün bunu anladım..
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Ziyaretçi (doğrulanmadı)
Kardeşlerim, kendine Nurcu diyen bazı şahıslar bile Üstadı Merhum Cemaleddin Afgani ve Muhammed Abduh gibi İttihadı İslama çalışmış zatlara seleflerim dedi diye Üstadı tenkit edebilecek dengesizliği gösteriyorlar. Hele hele Afgani ve Abduha Mason yakıştırması yapacak kadar düşebiliyorlar. Bu zatlar İttihadı İslam için çalışmış ve uğraş vermişlerdir. Allah onlardan razı olsun. Ben Merhum Muhammed Abduh'un bir sözünü yazacağım hala mason yakıştırması olursa Allah'a havale ediyorum. -Müslümanlardan her kalp sahibi bilir ki; Osmanlı devletinin muhafazasına çalışmak, Allah'a ve Peygamberine imandan sonra imanın üçüncü rüknüdür. Zira Osmanlı devleti, dini tam mânâsıyla ve bütün gücüyle omzuna yüklemiş bulunan İslâm'ın tek güçlü devletidir. Ondan başka dini koruyacak devlet mevcut değildir. Ben, Allah'a hamd olsun, bu akîde üzerindeyim ve inşaallah böyle yaşar ve ölürüm. ( Akgündüz, Prof. Dr. ahmed. Belgeler Konuşuyor, 1/143,150 )
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Fatih ulu 1961
Vallahi inanamıyorum size bu kişilir tescillenmiş sizde aklamaya çalışıyorsunuz
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Yükleniyor...