"Eğer Demokrat Parti düşse, ya Halk Partisi veya Millet Partisi iktidara gelecek... Bu asil Türk milleti ihtiyarıyla o partiyi kat’iyen iktidara getirmeyecek." İzah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Eğer Demokrat Parti düşse, ya Halk Partisi veya Millet Partisi iktidara gelecek. Halbuki, Halk Partisi İttihatçıların bozuk kısmının cinayetleri ve hem Cumhuriyetin birinci reisinin Sevr Muahedesiyle ve çok siyasî desiselerin icbariyle on beş senede yaptığı icraatının kısm-ı âzamı tamamıyla eski partiye yüklendiği için, bu asil Türk milleti ihtiyarıyla o partiyi kat’iyen iktidara getirmeyecek."(1)

Bu paragrafta kısaca Halk Partisi, Müslüman halkın inançlarına ters düştüğü müddetçe, bu asil Türk milleti ihtiyarıyla bu partiyi kesinlikle iktidara getirmeyecek deniliyor. Nitekim şimdiye kadar da getirmemiştir. Lakin darbe ve derin güçler vesilesi ile bu parti devleti zımnen yönetmiştir. Gerçek demokrasi ve cumhuriyetin tesis edilmesi önünde bir engel olmuştur.

Şayet bu parti milletin manevi değerleri ile samimi bir şekilde barışır ise, belki o zaman iktidar olma imkânına kavuşabilir. Yoksa bu yapısı ile bu milletin teveccühüne mazhar olamaz olmaya da hakkı yoktur.

(1) bk. Emirdağı Lahikası-II, 128. Mektup.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...