Eğer deseniz: “Bu hürmet ve makam ve teveccüh, vazife başında olduğu vakte mahsustur ve vazifedarlara hastır. Sen vazifesiz bir adamsın; vazifedarlar gibi milletin hürmetini kabul edemezsin.” İzah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Buradaki hürmet ve makam, insanların Üstad Hazretlerine karşı olan ilgi ve alakası ve bu ilgi ve alakanın neticesinde gönüllerinde ona bir mevki ve makam biçmeleridir. Bu ilgi ve alaka ise zamanın zalim idarecilerini rahatsız ediyor.

Zamanın idareciler, "Senin hiçbir vazifen ve resmi bir hüviyetin olmadığı halde, neden onların teveccühünü ve ilgisini kabul ediyorsun." diye Üstad Hazretlerine resmi baskı kurmaya çalışıyorlar. Bilmiyorlar ki saygı ve ilgi resmiyet ile değil, gönül ve sevgi ile olur.

Bu millet Üstad Hazretlerini resmi bir zorlama ya da kanunun baskısı ile değil, gönülden ve faziletinden sevmiş ve bağrına basmıştır.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...