Block title
Block content

"Eğer dünya ebedî olsaydı, insan içinde ebedî kalsaydı ve firak ebedî olsaydı,.." Dünya ebedi olsa, firak olur muydu, nasıl olurdu?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Eğer dünya ebedî olsaydı, insan içinde ebedî kalsaydı ve firak ebedî olsaydı, elîmâne teessürat ve meyusâne teellümâtın bir mânâsı olurdu. Fakat madem dünya bir misafirhanedir; vefat eden çocuk nereye gitmişse, siz de, biz de oraya gideceğiz. Ve hem bu vefat ona mahsus değil, umumî bir caddedir. Hem madem mufarakat dahi ebedî değil; ileride hem berzahta, hem Cennette görüşülecektir. اَلْحُكْمُ ِللهِ  demeli. 'O verdi, o aldı. Elhamdü lillâhi alâ külli hal.' deyip sabırla şükretmeli." (1)

Yani baba ve anne, dünyada ebedi olarak kalıp, ölüm ile çocukları onlardan ebedi bir şekilde ayrılmış olsalardı, o zaman çocuklarının ölmesine acı bir üzüntü duymalarının bir manası; bir mantıklı tarafı olurdu denilmek isteniyor.

Halbuki dünya fani, anne ve babanın çocuğundan ayrı düşmesi ise kısa bir müddet için geçerlidir. Öyleyse anne ve babanın kendilerini paralaması ve çok büyük bir hüsrana kendilerini mahkum etmeleri; ahiret inancı açısından makul ve gerçekçi değildir.

Yani anne ve babanın dünyada ebedi kalması ve çocuklarının ölüm ile onlardan ayrılmasının ebedi olması farz ediliyor.

(1) bk. OMektubat, On Yedinci Mektup.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Paylaş
BENZER SORULAR
Yükleniyor...