Block title
Block content

"Eğer hayat-ı uhreviyeyi gaye-i maksat yapsan ve şu hayatı dahi ona vesile ve mezraa etsen..." Hayat-ı uhreviyeye çalışmaktan kasıt Allah’ın rızasını elde etme, cenneti kazanma veya cehennemden kurtulmak mıdır?

 
Soru Detayı:

- Eğer hayat-ı uhreviyeyi gaye-i maksat yapsan ve şu hayatı dahi ona vesile ve mezraa etsen ve ona göre çalışsan; o vakit hayvanatın büyük bir kumandanı hükmünde ve şu dünyada Cenab-ı Hakk’ın nazlı ve niyazdar bir abdi, mükerrem ve muhterem bir misafiri olursun.
- sorum şudur efendim hayatı uhreviyeden derken allahın rızasınımı, cenneti kazanmayımı, cehennemden kurtulmayımı demek istiyor bununla beraber hayatı uhreviye maksat yapıldıktan sonra neden sadece şu dünyada ifadesi kullanılıyor.
- birde nazlı bir kul niyazdar bir kul deniliyor hayatı uhreviyeyi gayeyi maksat yapmayan biri bu ifade dışındamı oluyor

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Demek, ey nefsim, hayat-ı dünyeviyeyi gaye-i maksat yapsan ve ona daim çalışsan, en ednâ bir serçe kuşunun bir neferi hükmünde olursun. Eğer hayat-ı uhreviyeyi gaye-i maksat yapsan ve şu hayatı dahi ona vesile ve mezraa etsen ve ona göre çalışsan, o vakit hayvanâtın büyük bir kumandanı hükmünde ve şu dünyada Cenâb-ı Hakkın nazlı ve niyazdar bir abdi, mükerrem ve muhterem bir misafiri olursun."

Allah’ın rızasını elde etme, cenneti kazanma ve cehennemden kurtulma her üçü de ibadetleri yapma noktasında meşru birer neden, sahih birer gerekçedir. Kimisinin imanı ve ihlası üst seviyede olduğu için sadece İlahi rıza peşinedir, kimisi cenneti kazanma arzusu ile yüzünü ahirete çevirir, kimisi de cehennem korkusu ile ahirete yönelir; bu üç gerekçe de makbul ve sahihtir.

"Uhrevi hayat" tabiri bu üç gerekçeyi de içine alan geniş bir kavramdır. Dolayısı ile uhrevi hayatı maksat edinmek içinde her üç gerekçe de muhtevidir. Dünya hayatı ise, bu amaca ulaşmada sadece bir vesile bir araç oluyor.

Şayet insan uhrevi hayatı bırakıp sadece dünya hayatına odaklanır ve sadece dünya zevklerini amaç edinirse, o zaman hem Allah’ın rızasını hem de cenneti kaybetmekle kalmaz bir de cehennem azabına maruz kalır.

Uhrevi hayatı amaç edinmeyen bir insan, hem hayvanatın en aşağısı hem de Allah’a asi ve isyankar bir kul olmuş olur. Uhrevi hayatı amaç edinen ise, hem Allah’ın niyazlı ve nazlı (Allah katında değer sahibi demek) bir kulu hem de bütün kainatın efendisi olur. İman ve ibadet insanı en yüksek makamlara çıkarırken küfür ve isyan ise en aşağı makamlara indirir.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Paylaş
BENZER SORULAR
Yükleniyor...