"Eğer insan yalnız câmid bir vücut olsaydı veyahut yalnız mideden ibaret nebatî bir mahlûk olsaydı veyahut yalnız mukayyet, ağır ve muvakkat ve basit bir zât-ı cismaniye ve bir cism-i hayvanîden ibaret olsaydı..." Hayat tabakalarını izah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Bu paragrafta insan fıtratının kayıtsız ve sınırsız duygular ile donatıldığına dikkat çekiliyor. Şayet insan basit, kayıtlı ve sınırlı bir fıtrata sahip olsaydı, o zaman sınırsız nimetlerin verilmesi mânâsız olurdu. Allah ise böyle bir yaratmadan mukaddes ve münezzehtir.

Yani Allah, insana sınırsız bir fıtrat veriyor ve bu fıtratı tatmin edecek ve bu fıtrata uygun düşecek sonsuz ve sınırsız nimetlerle donatılmış bir cennet ihsan ediyor.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...