"Eğer Kadîr-i Zülcelâle verilmezse, o vakit, o kâsedeki toprakta, herbir çiçek için mânevî, ayrı, tabiî bir makinesi bulunmazsa, bu hal vücuda gelemez.." Buradaki "manevi"yi nasıl anlayabiliriz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Manevî" ifadesi, o şeyin ilim ve plan cihetidir. Mesela, bir bina, bir plan ve projeye göre yapılır. Binanın plan ve proje yönü manevî cihetini, şekli ise maddî yönünü ifade ediyor. Bir binanın ilk merhalesi plan ve proje kısmıdır. Binanın bütün teferruat ve tafsilatı öncelik olarak bu plan ve programda tayin ve tespit edilir. İşte binanın bu merhalesine manevî plan diyoruz.

Kâinat aynı bu bina gibi önce Allah’ın ilm-i ezelisinde plan olarak takdir edildi, sonra da o kader planına göre bu kâinat ve içindeki mahlûkat O’nun kudret ve iradesi ile vücuda çıkarıldı.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...