"Eğer kâinattan bir dakikacık olsun o nisbet-i kayyûmiyet kesilse, kâinat mahvolur." cümlesini izah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Kayyumiyet, her şeyin Allah’ın kudreti ile ayakta durması anlamına geliyor. Yani atomdan ta galaksilere kadar her şey varlığında ve hareketlerinde, Allah’ın kudreti ile varlar ve onun kuvveti ile hareket ediyorlar. Allah kudretini bir an bu kâinattan ve varlıklardan çekse, her şey yerle bir olup helak olur. İşte kudretin kâinat ile olan bu münasebetine "kayyumiyet" deniyor.

Nispet, Allah’ın isim ve sıfatlarının kâinatın arka planında sürekli bir şekilde işlemesi ve onunla her daim irtibatlı olma hâlidir. Bu kayyumiyet sırrı bir atomun arkasında nasıl işliyor ve onları tasarruf ediyor ise, aynı şekilde bütün kâinatın arakasında da işliyor ve onları tasarruf ediyor. Bu nispet bir an çekilse ya da kaybolsa kâinat yer ile yeksan olur.

"Allah kâinatı yarattıktan sonra kendi hâline bıraktı." fikri şirk ve küfürdür. Allah’ın kâinat üzerindeki rububiyet ve uluhyetini tezyif ve inkâr anlamı taşıyor. Zaten bu fikir akıl ve mantık açısından da kabul edilemez bir safsatadan ibarettir.

"Eli ile tepsiyi havada tutan bir adam, bir müddet sonra elini tepsiden çekse tepsi havada kalır." demek ne kadar deli saçması bir fikir ise, "Allah mahlukatı yaratıktan sonra kendi haline bıraktı." fikri de o denli deli saçması bir fikirdir.

Yani Allah’ın mutlak sıfatları şu kâinattan zerre bir miktar elini çekse kâinat yok olur. Kâinatın kendi kendini icad edip devam ettirmesi nasıl mümkün değilse, Allah tarafından yoktan var edildikten sonra kendi hâline bırakması aklen ve naklen de mümkün değildir. Matbaa nasıl usta olmadan kendi başına kitap basamıyor ise, aynı şekilde kâinat da kendi başına sinek ve böcek yaratamaz.

Allah kâinata müdahale etmeden, bütün bu işlerin kendi başına olup bitebilmesi için, her şeyin ilah gibi olması gerekiyor. Bir zerrenin bir adım atabilmesi, bütün kâinatın plan ve programına uyum içinde olması ile mümkündür.

Öyle ise ya zerre ilah gibi her şeyi bilir ve ona göre adım atar diyeceksin -ki bu muhaldir- ya da bu zerre Allah’ın tedbir ve terbiyesinde kayyumiyet sırrı ile hareket eden aciz bir memur diyeceksin...

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

Yorumlar

Adem68474
Nisbeti kayyumiyette herbir esmasının kayyumiyeti şeklinde yani eşyanın vücudu,bekası,sureti,şekli manasında anlaşılabilir mi
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Editor (Muaz)
Anlaşılabilir.
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.

BENZER SORULAR

Yükleniyor...