"Eğer maddî müdafaadan Kur'ân men etmeseydi..." ifadesini açar mısınız, burada hangi ayet kastediliyor?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Risale-i Nur'a karşı gizli düşmanlarımızdan bazı zındıkların şeytanetiyle çevrilen plânlar ve hücumlar inşaallah bozulacaklar. Onun şakirtleri başkalara kıyas edilmez, dağıttırılmaz, vazgeçirilmez, Cenâb-ı Hakkın inayetiyle mağlûp edilmezler. Eğer maddî müdafaadan Kur'ân men etmeseydi, bu milletin can damarı hükmünde umumun teveccühünü kazanan ve her tarafta bulunan o şakirtler Şeyh Said ve Menemen hâdiseleri gibi, cüz'î ve neticesiz hâdiselerle bulaşmazlar. Allah etmesin, eğer mecburiyet-i kat'iye derecesinde onlara zulmedilse ve Risale-i Nur'a hücum edilse, elbette hükûmeti iğfal eden zındıklar ve münafıklar bin derece pişman olacaklar."(1)

Burada ifade edilen "maddi müdafaa" Şeyh Said ve Menemen hâdiselerinde olduğu gibi silahlı başkaldırmadır. Oysa Ehl-i sünnet inancında, İslam toplumu dahilinde silahlı mücadele caiz değildir. Silahlı mücadele ancak hariçteki düşmana karşı yapılabilir. Üstadımızın “Kur'ân men etmeseydi” ifadesi bu gerçeğe işaret eden bir ifadedir. Ehlisünnetin bütün kaideleri nihayetinde Kur’an ve sünnete dayanan kaidelerdir.

"Allah fesadı sevmez.” (Bakara, 2/205)

“Fitne, zulüm ve baskı adam öldürmekten daha korkunçtur.” (Bakara, 2/217)

“Fitneden kaçının! Çünkü o esnada dil, kılıç darbesi gibidir.”(2)

“Şurası muhakkak ki, bir fitne, bir ayrılık ve bir ihtilaf olacak. Bu durum gelince Uhud’a kılıcınla git! Kırılıncaya kadar onu taşa çal. Sonra evinde otur. Hatta sana günahkâr bir el veya ölüm gelinceye kadar (evinden çıkma)”(3)

“Kıyametten hemen önce karanlık gecelerin parçaları gibi fitneler var. Kişi o fitnelerde mümin olarak sabaha erer, akşama kafir olur ; mümin olarak akşama erer, sabaha kafir çıkar. O fitnede oturan, ayakta durandan hayırlıdır. yürüyen koşandan hayırlıdır. Öyleyse yaylarınızı kırın, kirişlerinizi parçalayın, kılıçlarınızı da taşa vurun. Sizden birinin evine girerlerse Hz. Âdem’in iki oğlundan hayırlısı olsun (ölen olsun, öldüren değil)."(4)

Bu ayet ve hadisler, zımnen fesat ve kargaşa çıkarmayı men ediyor. Çünkü iç çatışmanın çıktığı yerde insanların can, mal ve ırz güvenliği kalmaz, bir iki zalim yüzünden çok masumlar acı ve elem çeker. İslam bu yüzden dahilde silahlı mücadeleyi fesat ve kaos olarak değerlendiriyor.

Dipnotlar:

(1) bk. Şualar, On Dördüncü Şua.
(2) bk. İbn-i Mace, Fiten, 24.
(3) bk. İbn-i Mace, Fiten, 24.
(4) bk. Ebu Davut, Fiten 2, Tirmizi, Fiten 33.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

Yorumlar

ciddeli
Cevabınız için teşekkür ederim. Fakat mezkur ayetler umumi manalara sahip görünüyor. Yani "fesad, fitne, zulüm, baskı" dahilde kötü olduğu gibi hariçte de şenidir. Üstadımızın ifadesinde hususiyet var hissediliyor. Kuran, Nur talebelerini men etmiş (hem de şimdilik!) manasını taşıyor. Sizin de alıntı yaptığınız üzere son cümlede "..eğer mecburiyet-i kat'iye derecesinde onlara zulmedilse ve Risale-i Nur'a hücum edilse, elbette hükûmeti iğfal eden zındıklar ve münafıklar bin derece pişman olacaklar...". Demek dahilde müdafaa hakkı doğabilir. Alıntı yaptığınız hadisler ise Üstadımızın bu ifadesine ters düşüyor?
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Editor (Muaz)
Alıntı yaptığımız hadisler fitne hengamında Müminlerin pasif kalıp fitne ateşine girmemesi gerektiğini emrediyor. Fitne ise dahilde olur. Harici düşmana cihat farzdır. Dahilde müdafaa ancak müspet ve olumlu bir şekilde yapılabilir. Dahilde müdafaa şiddetle olmaz bu haramdır. Suriye, Irak ve Libya bunun en bariz örnekleridir.
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
ciddeli
O zaman şu cümleyi açıklar mısınız? "..eğer mecburiyet-i kat'iye derecesinde onlara zulmedilse ve Risale-i Nur'a hücum edilse, elbette hükûmeti iğfal eden zındıklar ve münafıklar bin derece pişman olacaklar...".
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Editor (Muaz)
Üstadın pişman olacaklar ifadesi şahsi bir tehdit değil semavi anlamda belanızı bulursunuz anlamında.
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.

BENZER SORULAR

Yükleniyor...