"Eğer malı çok seversen, hırsla değil, belki kanaatle malı talep et, tâ çok gelsin." Malı sevmek ve talep etmek, kanaat ile zıt değil mi?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Burada kanaat ile istemek; kainatta kurulmuş sebep-sonuç tertibine riayet etmek ve sonucu Allah’tan beklemek anlamındadır. Hırs ise, sebep sonuç tertibine uymadan, direkt neticeyi elde etme arzusudur. Halbuki bir tek sebep terk edilse sonuca gidilemez. İnsan sonuca ulaşmak istiyor ise, o sonuca götürecek sebep sonuç zincirine dikkatlice ve titizlikle uyması icap eder.

Mesela; zenginlik bir sonuçtur, bu sonuca ise ancak çalışmak ve üretmekle varılır. Çalışmak ve üretmek de belli bir sebep sonuç tertibi ile olur.

"İnsan için ancak çalıştığının karşılığı vardır." (Necm, 53/39)

ayeti de bu manaya işaret ediyor.

Mesela, buğdayı elde etmek için, Allah, sebepleri tertip ile sıraya koymuştur. Önce tarlayı süreceksin, sonra tohumlayacaksın, sonra sulayacaksın, sonra ilaçlayacaksın vs... Bu tertiplerden birini atlasak, sonuca yani buğdaya ulaşamayız. Kanaat ile istemek bu tertibe uyup sonucu Allah’tan beklemek oluyor. Yoksa kanaat hiçbir şey istememek, tembellik etmek manasına gelmiyor.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...