Block title
Block content

"Eğer o katl bir adavetten ve bir kinli garazdan gelmemişse ve bir münafık o fitneye vesile olmuşsa, çabuk barışmak elzemdir... Bütün küsmekleri bırakmaya hem maslahat ve istirahat-i şahsiye ve umumiye, hem Nur dairesindeki uhuvvet iktiza ediyor." İzahı?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Evet, hakikat ve maslahat sulhtur. Çünkü ecel birdir, değişmez. O maktul, herhalde ecel geldiğinden daha ziyade kalmayacaktı. O kàtil ise, o kaza-i İlâhiyeye vasıta olmuş. Eğer barışmak olmazsa, iki taraf da daima korku ve intikam azabını çekerler. Onun içindir ki, 'üç günden fazla bir mü'min diğer bir mü'mine küsmemek' İslâmiyet emrediyor."

"Eğer o katl bir adavetten ve bir kinli garazdan gelmemişse ve bir münafık o fitneye vesile olmuşsa, çabuk barışmak elzemdir. Yoksa, o cüz'î musibet büyük olur, devam eder. Eğer barışsalar ve öldüren tevbe etse ve maktule her vakit dua etse, o halde her iki taraf çok kazanırlar ve kardeş gibi olurlar. Bir gitmiş kardeşe bedel, birkaç dindar kardeşleri kazanır, kaza ve kader-i İlâhîye teslim olup düşmanını affeder."

"Ve bilhassa madem Risale-i Nur dersini dinlemişler; elbette mabeynlerinde bulunan bütün küsmekleri bırakmaya hem maslahat ve istirahat-i şahsiye ve umumiye, hem Nur dairesindeki uhuvvet iktiza ediyor. Nasıl ki Denizli hapsinde birbirine düşman bütün mahpuslar, Nurlar dersiyle birbirlerine kardeş oldular. Ve bizim beraatimize bir sebep olup, hattâ dinsizlere, serserilere de o mahpuslar hakkında 'Maşaallah, bârekâllah' dedirttiler ve o mahpuslar tam teneffüs ettiler."(1)

Düşmanlık ve husumetten dolayı kasten işlenen cinayetlerde, barışmak çok zordur; bu insanın fıtratında olan bir durumdur. Tabi kasten ve düşmanlıktan dolayı işlenen cinayetlerde de barışmak iyi olur, ama fıtrat ve öfke burada insanın önünde dağ gibi duruyor. Üstad Hazretleri belki bu hususta da barışı bir temenni olarak istiyor, ama öncelikle daha hafif olan konulardan örnek veriyor.

Taammüden ve husumetten işlenen cinayetlerin dışında kalan cinayetlerde, müminlerin barışması ve anlamsız husumeti terk etmesi hem kolaydır hem terki gerekir. Hatta bu iki taraf içinde bir rahmettir. Malum kan davası, çok insanların çok masumların canını alan bir sosyal illettir.

"Ve bilhassa madem Risale-i Nur dersini dinlemişler; elbette mabeynlerinde bulunan bütün küsmekleri bırakmaya hem maslahat ve istirahat-i şahsiye ve umumiye, hem Nur dairesindeki uhuvvet iktiza ediyor."

Husumet ve küslük hem faydacılık noktasından hem de şahsi ve toplumsal huzur açısından gereksiz ve tehlikeli hastalıklardır. Malum küslük hem şahsın huzurunu hem de toplumun huzurunu bozan bir illettir. Yani küslük ve düşmanlığın hiç kimseye olumlu bir tarafı bulunmuyor, denilmek isteniyor.

(1) bk. Sözler, On Üçüncü Söz, İkinci Makam.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Paylaş
BENZER SORULAR
Yükleniyor...