Block title
Block content

"Eğer rıza-yı İlahî ve ihlas o havadaki kelimelere hayat vermezse, dinlenilmez; sevab da yalnız ağızdaki kelimeye münhasır kalır. " İhlasın olmadığı yerde sevap nasıl olabilir?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Eğer ihlâs ile, niyet-i sadıka ile o havadaki kelimeler hayatlansalar, lezzetli birer meyve gibi ruhanîlerin kulaklarına girer. Eğer rıza-yı İlâhî ve ihlâs o havadaki kelimelere hayat vermezse, dinlenilmez. Sevap da yalnız ağızdaki kelimeye münhasır kalır. Seslerinin ziyade güzel olmadığından, dinleyenlerin azlığından sıkılan hafızların kulakları çınlasın!"(1)

Sevap vermek Allah’ın manevi bir kanunudur. Allah genel anlamda, şunu yaparsan şu kadar sevap alırsın, diye manevi bir kanun ve kural koymuştur. İnsan bu kanuna riayet ederse, ona bedel olarak verilen sevabı alır. Bu Allah’ın bir ikramıdır. Yapılanı geri çevirmek ona yakışmadığı için, kanuna uygun olarak o sevabı ona veriyor. Ama ondan razı olduğu anlamına da gelmiyor. Zira rıza ve memnuniyet ihlasın kuvvetine göredir. Bir kimse hem sevap hem de rıza istiyorsa, ihlasa riayet etmelidir. İhlas eksik ya da hiç  yoksa, geriye sadece rızasız sevap kalıyor.

Kafirler Allah’ın tekvini şeriatına tam riayet ediyorlar ve karşılığını da dünyada dünyalık olarak fazlası ile alıyorlar; zenginlik ve kuvvet gibi. Kafirlerin bu fıtri şeriata uyması ihlas ya da imandan gelen bir bağlılık değildir. Buna rağmen Allah bu bağlılığı geri çevirmeyip dünyada onları ihya ediyor. O bağlılığın hukukuna binaen o neticeyi veriyor.

Bu kural manevi şeylerde de caridir. İbadetin de bir hukuku vardır ki, Allah bu hukuka binaen ihlasız dahi olsa, o sevabı o ibadete veriyor, diyebiliriz.

(1) bk. Lem'alar, Yirminci Lem'a.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Paylaş

Yorumlar

Adem68474

ihlassız yapılan amel Nasıl sevap getirir .ihlassız yapılan amelin arşı Azam'dan geri döneceğine dair hadisler var izah edermisiniz 

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Editor (Muaz)

İhlassızı zayıf ihlas olarak anlamak gerekiyor. Allah ihlası zayıf olanlara da bir sevap veriyor demektir. 

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
BENZER SORULAR
Yükleniyor...