"Eğer sakal olsaydı, tıraş edilseydi, Risale-i Nur’a büyük bir zarardı. Çünkü ölecektim, dayanamayacaktım." Ölmek, dayanamamak ne manaya gelmektedir?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Büyük zatlar küçük günahları, küçük kusurları bile büyük bir günah ve cinayet olarak gördükleri için, onlardan duydukları acı ve ıstırabı bizim gibi avam insanların anlaması biraz zor. Hatta bu gibi durumlar bize abartılı gelebilir.

Üstadımızın "sakalım kesilseydi ölecektim, dayanamayacaktım" demesi de onun yüce kalbinde ve manevi makamındaki bir hâldir. Bu hâli bizim gibi ami ve avam insanların anlaması biraz zor.

Bizim normal ve sıradan saydığımız bir “terk ve kusur”, onlar için dağlar büyüklüğünde bir ihmaldir. Dağlar büyüklüğünde gördüğümüz bir sevap ve iyilik, onlar için nefes alıp vermek gibi basit ve fıtrî bir ameldir.

Aslında günah ve gaflet kavramları nispidirler. Nispet edildiği şeye ve şahsa göre şekillenirler. “Ebrarın hasenatı Mukarribinin seyyiatı gibidir.” yani, makamı avam olan salih insanların yaptığı bazı iyilik ve ibadetler vardır ki, büyük zatların yanında gaflet ve günah gibidirler. Bizce mübah ve normal olan hâl ve durumlar, büyük zatlar için gaflet ve huzuru taciz eden hâller olarak değerlendirilmiştir.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...