"Eğer sen, istirahat ve teneffüs vaktini, ruhun rahatına, kalbin teneffüsüne medar olan namaza sarf etsen, o vakit, bereketli nafaka-i dünyeviye ile beraber,.." Burada istifadenin derecesi ibadet hayatının keyfiyetiyle orantılı mıdır?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Bütün ibadetlerde esas olan ihlastır. İhlas Risalesi’nde beyan edildiği gibi,

“Bir zerre ihlâslı amel, batmanlarla hâlis olmayana müreccahtır.”

Meselâ, cemaatle kılınan namazda, her mümin tek olarak kılacağı namazın yirmi yedi katı sevap alır. Ancak, bu yirmi yedi kat her müminin ihlasına göre farklı keyfiyettedir. Rakamla ifade edecek olursak, birinin ihlası on birim ise onun yirmi yedi kat sevabı "iki yüz yetmiş" kıymetinde olur. Bir başkasının ihlası bin birim kadar ise onun alacağı yirmi yedi kat sevap ‘yirmi yedi bin’ kıymetindedir.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

BENZER SORULAR

Yükleniyor...