Block title
Block content

Eğer siz tembel kalıp da onun yolunu yapmazsanız, tembellik etseniz, yüz sene sonra tamamen cemâlini göreceksiniz. Cümlesini yorumlar mısınız, mevcut demokratik açılımla bağlantısı nedir?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

O bölge şartları ile ülkenin batısının şartları arasında çok büyük farklar var. Ülkenin doğu bölgesinde hem toplumsal yapı noktasından, hem de coğrafi yapı noktasından batıya nazaran bir geri kalmışlık vardır. Aşiretçilik ve töreler, cumhuriyet ve demokrasi ile çelişen kavramlardır. En azından demokrasinin gelişim ve yerleşimini menfi anlamda etkileyen unsurlardır. Üstad Hazretlerinin husumet, cehalet ve sarp dağlar vurgusu bu manaya işaret içindir.

Elbette günümüz ile Üstad'ın o sözleri sarf ettiği dönem arasında bir gelişme, bir inkişaf olmuştur. Lakin bölge insanında halen Üstad'ın tespitlerinin emareleri vardır. Bu sebeple devlet ve millet el ele verip, bu hantallığı ve bu tembelliği bertaraf etmelidir.

Günümüzdeki demokratik açılımlar ve teşvikler, inşallah meyvesini kısa bir süre içinde verecektir. Zaten dünyanın içinde bulunduğu konjonktür de bunu gerektiriyor. Yani iç ve dış gelişmeler artık demokrasinin yegane yönetim şekli olduğunu toplumlara dayatıyor. Üstad Hazretleri bu manayı yüz yıl önceden haber veriyor. Yani siz kendi gayretinizle demokrasiyi yakalamaz iseniz, şartlar ve gerekler size zorla dayatacak, demektir.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Paylaş
BENZER SORULAR
Yükleniyor...