Block title
Block content

"Eğer şu umum muhtelif hususî tecrübeler nazara alınırsa, görünür ki, nokta-i iştirak yalnız tabiat-ı mâsiyettir ki, cezayı istilzam ediyor. Demek ceza, mâsiyetin lâzım-ı zâtîsidir." lazım-ı zatiyi özellikle izah eder misiniz?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Eğer şu umum muhtelif hususî tecrübeler nazara alınırsa, görünür ki, nokta-i iştirak yalnız tabiat-ı mâsiyettir ki, cezayı istilzam ediyor. Demek ceza, mâsiyetin lâzım-ı zâtîsidir."(1)

Ceza, günahın bir gereği bir neticesi demektir. Yani günahın olduğu bir yerde ceza da kaçınılmazdır. Ceza ile günah arasında zaruri bir gereklilik bağı vardır. Günah cezanın varlık nedenidir.

Lazım-ı zati tabiri bir şeyin asli unsuru olup ondan ayrılmaz ve onunla daimi beraberdir, anlamına geliyor. Mesela Allah’ın ilim ve kudret sıfatı Allah’ın lazım-ı zatisidir yani Onun Zatının ayrılmaz bir vasfı, yok olmaz bir sıfatı demektir.

Öyle ise dünyada insanlığın işlemiş olduğu günahlar ve zulümler, cezayı ve ceza diyarını lazım ve gerekli kılıyor. Zira bu dünyada insanlığın başına gelen cezalar ve musibetler, işlediği zulüm ve günahların yanında devede kulak mesabesindedir. Öyle ise bu zulüm ve günahların lazım-ı zatisi olan cehennem ve hesap günü, aynı haktır ve mutlaka gelecektir, demektir. Suç ve ceza ayrılmaz iki bağdır, birisi varsa diğeri de mutlaka gelecektir.

(1) bk. Sünuhat, Unsuriyetin Hikmeti.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Paylaş

Yorumlar

baybarshan
Maaşallah...
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
BENZER SORULAR
Yükleniyor...