Block title
Block content

"Eğer vaktiyle o ene’nin şiddetli bir terbiyeyle başı kırılmazsa büyür, insanın vücudunu yutar." Enenin başını kıracak şiddetli terbiye nedir? Açıklar mısınız?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Ene hastalığını genel hatları ile  dört dereceye ayırabiliriz.

Enenin birinci derecesi, kişilerin emsallerine olan enaniyeti ki, bu kalbi bir marazdır ve ene ağacının tohum halidir. Bu halde iken başı tevhit ve zikir ile ezilmez ise, terakki ve tekamül ile gelişir, en sonunda insanı yutacak bir şekle dönüşür. Tasavvuf ehli bu merhalede enenin başını ezmek için çok uğraşırlar.

Enenin ikinci derecesi, alim ve evliyalara olan enaniyet ki, bu manevi bir sapkınlık ve dalalettir, ama küfür değildir. Bu, ene ağacının fidanlaşma sürecidir. Bundan sonraki süreçler küfür hattına yaklaşmaktır. Ekser hodgam ve nefsi ile mağrur dalalet imamları ve kanaat önderleri  bu sürecin mahsulleridir. Mutezile imamlarının bir çoğu bu kapsamda örnek verilebilir.

Enenin üçüncü derecesi ve aşaması ise, peygamberlere karşı olan enaniyettir ki, bu küfür olan bir enaniyettir. Çekirdek olan enenin ağaç kıvamına yaklaşmış şeklidir. Ebucehilin Peygamber Efendimize (asv) olan enaniyeti buna örnek olarak verilebilir.

Enenin dördüncü ve en son ve en dehşetli derecesi ise Allah’a karşı olan enaniyettir. Firavun'un enaniyeti buna örnek teşkil eder. Bu merhalede artık ene ağaç şekline gelip, insanı bel etmiş (yutmuş) ve bütün aza ve cihazları ene şekline dönüşmüştür. İnsan bu merhalede -haşa-, kendini İlah olarak görmeye başlar. Kendince her şeye Rububiyet verir. Allah bizi bu hastalık ve dalaletlerden muhafaza etsin.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Paylaş

Yorumlar

yyolcu16
"..Bu halde iken başı tevhit ve zikir ile ezilmezse.." diyorsunuz buradaki tevhit ve zikir kavramını açıp somutlaştırabilir misiniz? Çünkü belki de şahsi hayatımız adına en önemli meselemiz Hüve'yi bulmak; bu konu ile alakalı diğer cevaplari okudum ama biraz soyut geldi.
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Editor (Muaz)

Başta farzları eksiksiz ifa etmek, namazın ardında ki uzun tesbihatı yapmak, akşam vaktine mahsus nebevi duaları vird edinmek, mümkünse teheccüde kalkmak, düzenli bir şekilde Risale-i Nur okumak, namazların akabinde bol tövbe ve istiğfar etmek, düzenli olarak az da olsa cevşen okumak, tefekkür üzerinde ciddi anlamda durmak inşallah somut bir tevhit ve zikir kabilindendir.

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
BENZER SORULAR
Yükleniyor...