Block title
Block content

"Ehâdis-i şerife râvilerinin bazı kavilleri veyahut istinbat ettikleri mânâları, metn-i hadisten telâkki ediliyordu. Halbuki, insan hatadan hâli olmadığı için, hilâf-ı vaki bazı istinbatları veya kavilleri hadis zannedilerek zaafına hükmedilmiş." İzahı?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Hadisin metni ile yorumu farklı şeylerdir. Hadisin metni Peygamber Efendimiz (asm)'e ait olup kusur ve hatadan hali ve temizdir. Lakin hadisin metnine getirilen yorum ve izahlar, hadisin metni gibi masum ve hatasız olmuyorlar. Bu sebeple hadisin metni ile bu metne yapılan yorum ve izahları keskin hatlarla temyiz ve tefrik etmek gerekiyor.

Şayet yorum ve izahlar hadisin metni gibi telakki edilip öyle lanse edilir ise, yorum ve izahlardaki muhtemel hatalar İslam’ın ikinci kaynağı olan hadisleri zan ve şüphe içinde bırakır ki, bu ciddi bir sorun haline gelir. Tarihte bu gibi hata ve yanlışlıkları düzletmek için ciddi çalışmalar ve ilim dalları teşekkül etmiştir.

Lakin bazı müteşabih hadislerin metinleri ile metne getirilen yorumlar birbiri ile iltibas edilmiştir. Yorumlar hadisin orijinal metni gibi telakki edilmiştir. Bu da hadislere ilişmeye bir vesile ve sebep olmuştur. Bugün bir çok sahih hadislerin zayıf telakki edilmesinde bu hastalık etkin bir rol almıştır. Özellikle kıyamet alametleri ile ilgili hadisler bu kapsamda değerlendirilmiştir.  

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Kategorisi: Üçüncü Dal, Dördüncü Asıl | Yazar: Sorularla Risale | Okunma Sayısı: 2707 | Word indir | Pdf indir
Paylaş
BENZER SORULAR
Yükleniyor...