Block title
Block content

"Ehemmiyetli hakikatların uçlarını üç fıkra içinde üç vâkıa-yı meşhûre ve meşhûde ile gösteriyor ve medâr-ı ibret üç hadise-i uhrayı hatırlatmakla lâtif bir irşad yapar, mukavemet-sûz bir zecreder." Üç hadise ve onlarla verilen dersi açar mısınız?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Bu fıkrada sözü edilen üç hadise bu Söz’ün Birinci, İkinci ve Üçüncü Nüktelerinde açıklanan hadiselerdir.

Birinci hadise; Âdem aleyhiselama esmânın talim edilmesiyle insan nevinin meleklerden, ilim yönüyle  daha  üstün olduğunun  beyanı.

İkinci hadise; bir bakarın kesilmesiyle bakarperestlik inancının kesilip atılması ve o bakarın bir parçasının öldürülen kişiye vurulmasıyla o maktulün konuşup katili haber vermesi. Bu  hadise  ile yeniden diriliş hakikatine  büyük bir numune verilmiş oluyor. 

Üçüncü hadise; Hazreti Mûsâ’nın (as.) asasını vurmasıyla taşlardan su çıkması gibi, bütün zemin yüzünde taşlardan çıkan sulara  dikkat çekilerek, bu kadar mu’cizeye rağmen Hz. Mûsâ’ya tabi olmayan İsrâiloğullarının kalplerinin taşlardan daha katı olduğunun beyanı.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Paylaş
BENZER SORULAR
Yükleniyor...