Block title
Block content

Ehl-i dalalet, mevcudatın vezâif-i âliyelerinin neticelerinin iptaline nasıl sebebiyet veriyorlar? Nihayetinde ben ibadetlerimi yapıyorken, kafir küfrüyle nasıl bunu iptal ediyor?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Her bir insan bir alemdir ve kainat azametinde ve genişliğinde yaratılmıştır. İnsan iradesini küfürden yana kullandığında, bu kendine özgü alemi karanlıklara gark edip zulümata boğuyor. Onun aleminde ne varsa küfür ile birden zifiri bir karanlığa bürünüyor.

Mesela, güneş nefsülemirde, yani objektif alemde Allah’ın altı ismine mazhar olup onu tesbih ve zikrediyor. Lakin kafirin özel aleminde, yani sübjektif evreninde güneş amaçsız ve önemsiz bir ateş kütlesine dönüşüyor ve ilahi isimlere ayna olması kayboluyor. Kafir kendine ait sübjektif alemi küfürle karanlığa boğuyor. Küfür içinde yaşayanların küfürleriyle diğer mevcudatın ulvi ve yüce vazifelerini iptal etmeleri bu anlamdadır. Yoksa objektif alemde zerre kadar bir şey müdahale edemez, böyle bir güce ve tesire de sahip değildir.

Lakin Allah o kula özel ve sübjektif bir alem nasip etmiş ve bu alemde isimleri ile diğer alemlerden farklı ve hususi bir şekilde tezahür etmek istiyordu; insan küfür ile bu İlahi maksadı iptal edip bu özel ve özgü tezahürü kendi kendine kapamıştır. Güneş ve diğer eşyanın bu alemde hususi ve sübjektif bir yansıması ve hizmeti bulunuyor. İşte insan bu hususi yansımayı küfür ile solduruyor ve anlamsız hale getiriyor.

İnsanın aleminde iki güneş vardır, birisi herkesin ortak ve objektif güneşi, diğeri ise insana özgü sübjektif güneşidir. İnsanın zikrini iptal ettiği güneş, objektif değil sübjektif güneştir. 

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Kategorisi: Üçüncü İşaret | Yazar: Sorularla Risale | Okunma Sayısı: 868 | Word indir | Pdf indir
Paylaş
BENZER SORULAR
Yükleniyor...